ToBe Barendrecht

BARENDRECHT – [Video] Gisteravond (Dinsdag 15 september 2015) besprak de gemeenteraad het herstelplan van cultuurcentrum ToBe. Het resultaat hiervan is dat de stichting kan starten met de reorganisatie, maar wel onder strikte voorwaarden.

Het plan omvat het wegwerken van het exploitatietekort (€ 1,7 miljoen over de jaren 2013-2015), een reorganisatie van ToBe (kosten € 1,8 miljoen) en het aanpassen van de statuten, waardoor de gemeenten voortaan niet meer aansprakelijk zijn voor de exploitatietekorten van ToBe. Het plan is nodig om de financiële tekorten van ToBe op te lossen.

Voorwaarden

Over dit voorstel is zowel een motie als een amendement ingediend door de coalitiepartijen EVB, VVD en D66. Beiden werden raadsbreed gesteund. De raad heeft hiermee diverse voorwaarden gesteld aan het financiële voorstel voor ToBe.

Zo moeten onder andere minimaal vijf gemeenten blijven subsidiëren, en moeten de gewijzigde statuten van ToBe continued door de deelnemende gemeenteraden worden goedgekeurd. Daarnaast wordt het college gevraagd te onderzoeken of en zo ja hoe de activiteiten die ToBe nu uitvoert ook gecontinueerd kunnen worden zonder ToBe.

Continuïteit

Alle partijen in de raad gaven in de vergadering aan dat continuïteit van de lessen belangrijk is. Welke keuze er ook wordt gemaakt, het lopende lesjaar zou daarvoor niet mogen worden verstoord. De aangenomen motie zal ondertussen op een  ander spoor zorgen dat er onderzocht wordt of en hoe Barendrecht culturele activiteiten kan blijven uitvoeren zonder ToBe. De partijen willen hiermee inzicht krijgen in of dit mogelijk is en wat de (financiële) consequenties hiervan zouden zijn.

Vergadering

Een video van de volledige vergadering volgt.

Het CDA gaf aan dat het nog niet zo makkelijk is om zelf even een ToBe uit de grond te stampen: “Want kwalitatief goede lesprogramma’s bieden, daar is wel specifieke deskundigheid voor nodig. Vooral omdat het vaak om een volledig cultureel programma gaat van muziek tot beeldende vorming.” De SGP/CU hecht eveneens waarde aan de cultuurorganisatie, uitstappen is volgens de partij geen optie: “omdat uitstappen de continuïteit van het muziekonderwijs voor de leerlingen in gevaar brengt.

Fractievoorzitster Tanja de Jonge van GroenLinks: “Als ik de manager was van ToBe, dan zou ik zeggen: stekker eruit en met een doorstart opnieuw beginnen. (…) in deze variant zadelt ToBe de gemeente met een aanzienlijk verlies op. (…) dat levert ongetwijfeld een moeizame start van de relatie van de nieuwe organisatie met de gemeente op.

Echt Voor Barendrecht is op zijn zachtst gezegd not amused met het tekort van ToBe. De partij vond de naam van het herstelplan (ToBe Continued) meer slaan op het oplopende financiële tekort, welke eerder al een schande werd genoemd. De partij geeft net als veel andere partijen wel aan dat de cultuureducatie een belangrijke faciliteit is in Barendrecht. Zo stelde D66 ToBe een tweede kans te willen geven, juist om de continuïteit ook te kunnen blijven waarborgen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »