Lintjesregen: Tien Barendrechters Lid in de Orde van Oranje-Nassau

BARENDRECHT – [Foto’s + Namen] Burgemeester Jan van Belzen heeft vanochtend (Vrijdag 24 april 2015) bij tien Barendrechters een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Mevrouw Bravenboer-Haitsma, Doesburg-Van Bodegom, De Jong-Nederveen, De Ritter-Wel en Vis-Van der Graaf en de heer Eikenaar, De Ritter, Romein, Stroo en Visser zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoners kregen de Koninklijke Onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingespannen.

In een gevuld Theater Het Kruispunt kregen de Barendrechters hun onderscheiding opgespeld. Ongeveer 250 familieleden en bekenden waren aanwezig bij dit moment. Net als vorig jaar ontving een echtpaar (de heer en mevrouw de Ritter) op hetzelfde moment een onderscheiding.

Namen gedecoreerden

Onder de tabel met namen is voor iedere persoon te lezen waarom ze zijn onderscheiden. Bekijk hier de foto’s van de lintjesregen in Theater Het Kruispunt.

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
Mevrouw M.H. Bravenboer-Haitsma 54 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M.J. Doesburg-Van Bodegom 72 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer A. Eikenaar 83 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw A. De Jong-Nederveen 52 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer D.F. de Ritter 69 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw C. de Ritter-Wel 66 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer C. Romein 72 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer L.J. Stroo 64 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw N.C. Vis-Van der Graaf 62 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer G.K. Visser 53 Lid in de Orde van Oranje-Nassau

(De gedecoreerden kunnen contact opnemen om de foto’s digitaal te ontvangen. Er zijn soms meer foto’s beschikbaar dan getoond onder dit artikel)


Mevrouw M.H. Bravenboer-Haitsma is al 39 jaar een onmisbare spil in de kantine en keuken van VV Smitshoek. Van 1976 tot 2010 draaide zij keuken- en kantinediensten en sinds 1996 is zij lid van de kantinecommissie. Sinds 1997 maakt zij ook deel uit van de Sint-Nicolaas- en de feestcommissie. In de tijd dat haar vader tweede penningmeester was bij VV Smitshoek ondersteunde zij hem hierin. Dat deed zij ook toen haar man secretaris was. Van 1990 tot 2006 coördineerde mevrouw Bravenboer voor Stichting Recreatie Smitshoek de verhuur van de multifunctionele ruimte. Ook is zij vanaf 2003 lid van het Oranje-Comité Smitshoek. Als eindverantwoordelijke voor de kinderspelen bezorgt zij zeker 500 kinderen een geweldige Koninginne- en tegenwoordig Koningsdag. Als voorzitter van de activiteitencommissie van CBS Smitshoek speelde zij van 1991 tot 2003 een belangrijke rol in de organisatie van diverse activiteiten. Van 2000 tot 2007 zat zij in de ouderraad van CSG Calvijn, Groene Hart. Van 1994 tot 2005 was zij collectant voor de Nierstichting en wijkhoofd van rayon Smitshoek. In 2004 werd mevrouw Bravenboer benoemd tot Lid van Verdienste van VV Smitshoek en in 2013 ontving zij de Barendrechtse Waarderingsspeld.

 • 1976-2010 – Draaien keuken- en kantinediensten bij VV Smitshoek
 • 1990-2006 – Coördineren verhuur multifunctionele ruimte Stichting Recreatie Smitshoek
 • 1991-2003 – Voorzitter activiteitencommissie CBS Smitshoek
 • 1996-heden – Lid kantinecommissie VV Smitshoek
 • 2000-2007 – Lid ouderraad CSG Calvijn, Groene Hart
 • 2003-heden – Lid Oranje-Comité Smitshoek

Mevrouw M.J. Doesburg-Van Bodegom begon ruim 50 jaar geleden met haar vrijwilligerswerk voor VV Smitshoek. Met haar inspanningen heeft zij bijgedragen aan de vorming van VV Smitshoek tot wat het nu is. Van 1964 tot 1989 was zij KNVB-jeugdscheidsrechter. In 1971 introduceerde zij het damesvoetbal in de vereniging. Zij trainde de dameselftallen van 1971 tot 1977. Van 1971 tot 1983 was zij als wedstrijdsecretaris van de dames bestuurslid. Van 1972 tot 1984 organiseerde zij het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Ook waste zij jarenlang de shirts van vele elftallen, organiseerde zij klaverjasavonden, verzorgde zij de Smitshoekse Lotto en was zij gastvrouw in de bestuurskamer. Sinds 2002 maakt zij nog wekelijks, samen met haar man, het sportcomplex schoon. Mevrouw Doesburg is ook van onschatbare waarde voor Borgstede en haar inwoners. Sinds 1990 zorgt zij voor koffie en thee en biedt bewoners een luisterend oor en liefdevolle aandacht. Daarnaast is zij vanaf 1998 stembureaulid bij verkiezingen en collecteert zij sinds 2002 voor de Hartstichting. In 2014 ontving zij de Barendrechtse Erepenning.

 • 1964-1989 – KNVB-jeugdscheidsrechter
 • 1971-1977 – Initiatiefneemster damesvoetbal bij VV Smitshoek en trainster dameselftallen
 • 1971-1983 – Wedstrijdsecretaris dameselftallen bij VV Smitshoek
 • 1972-1984 – Organisator Sinterklaasfeest bij VV Smitshoek
 • 1984-1996 – Organisator klaverjasavonden bij VV Smitshoek
 • 1990-heden – Vrijwilliger bij Borgstede
 • 1991-2011 – Gastvrouw bestuurskamer bij VV Smitshoek
 • 2002-heden – Schoonmaken complex VV Smitshoek

De heer A. Eikenaar is sinds 1960 betrokken bij de Sint Augustinusparochie. Van 1987 tot 1991 was hij lid van de Parochieraad en gaf hij waardevolle adviezen over het beheer van de financiën en het beleid van de parochie. Ook was hij van de jaren ’70 tot 1990 als vertegenwoordiger van de katholieke gemeenschap lid van de oecumenische stuurgroep van een aantal Barendrechtse kerken. Van 1990 tot 2000 was hij in Overijssel een toegewijd regiocoördinator voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Van 2001 tot 2005 was hij tweede secretaris bij de Katholieke Bond van Ouderen Barendrecht (KBO), een belangenorganisatie voor 50-plussers. Ook stond hij aan de wieg van de oprichting van de lokale politieke partij Echt Voor Barendrecht. Sinds 2013 is hij een bijzonder actief lid, die in weer en wind de straat op gaat om contact te zoeken met inwoners. Verder was hij lange tijd penningmeester van het plaatselijke Groene Kruis en heeft hij zich ingezet voor de oprichting van de R.K. dr. Schaepmanschool. Als voormalig CDA-lid heeft hij zich in het verleden hard gemaakt voor een voor Barendrecht acceptabele aanleg van de Betuwelijn en de HSL.

 • 1960-heden – Lid Sint Augustinusparochie
 • Jaren ’70-1990 – Lid oecumenische stuurgroep van Barendrechtse kerken
 • 1987-1991 – Lid Parochieraad Sint Augustinusparochie
 • 1990-2000 – Regiocoördinator Prinses Beatrix Spierfonds
 • 2001-2005 – Tweede secretaris Katholieke Bond voor Ouderen Barendrecht
 • 2013-heden – Lid Echt Voor Barendrecht
 • Onbekend – Penningmeester plaatselijke Groene Kruis

Mevrouw A. de Jong-Nederveen was van 1976 tot 1988 voorzitter van de jeugdvereniging van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Hardinxveld-Giessendam. Van 1994 tot 2004 was zij bestuurslid en voorzitter van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Barendrecht. De opbrengst van de jaarlijkse muntjesactie kwam ten goede aan goede doelen en hulpbehoevenden in het buitenland. Zij had een belangrijke rol in de opzet van de Vrouwen Advies Commissie Barendrecht die de belangen van de woonconsument vanuit de visie van de gebruiker behartigt. Van 1994 tot 2003 was zij hiervan voorzitter. In de jaren 1997 tot 2007 was mevrouw De Jong bestuurslid van Patrimonium Barendrecht. Zij had oog voor het contact van de directeur en het bestuur met de bewonersraad. Wanneer er besluiten genomen moesten worden, keek zij naar de eventuele gevolgen voor de individuele huurder. Sinds 1997 is zij gemeentelid, wijkcontact en de eerste vrouwelijke ouderling van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Barendrecht. Zij staat erom bekend dat zij zorgvuldig luistert en waardevolle suggesties doet. Als lid en secretaris van het bestuur van het CDA Barendrecht stelde zij zich van 2006 tot 2013 proactief en doortastend op.

 • 1976-1988 – Voorzitter jeugdvereniging Nederlands Gereformeerde Kerk Hardinxveld-Giessendam
 • 1994-2004 – Bestuurslid en voorzitter Stichting Ontwikkelingssamenwerking Barendrecht (SOB)
 • 1994-2003 – Voorzitter Vrouwen Advies Commissie Barendrecht (VAC)
 • 1997-2007 – Bestuurslid Patrimonium Barendrecht
 • 1997-heden – Gemeentelid, wijkcontact en ouderling Nederlands Gereformeerde Kerk Barendrecht
 • 2000-2012 – Lid ouderkringen CSG Calvijn, Groene Hart
 • 2006-2013 – (Bestuurs)lid CDA Barendrecht (secretaris)
 • 2012-heden – Voorzitter stichting Iedere Druppel Helpt

De heer D.F. de Ritter is sinds 1999 de ‘huisfotograaf’ van de Sparkling Voices: een gemengd interkerkelijk koor. Hier is hij vanaf 2011 lid van de ledenraad. Verder is hij sinds 2001 actief voor het project ‘Jongeren in Spiegelbeeld’ dat zijn vrouw en dochter hebben opgezet op de Foucald MAVO. Van 2003 tot 2011 zette de heer De Ritter zich in op het gebied van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), later de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hij voerde overleg over de invoering van de Wmo in Barendrecht en bracht knelpunten en obstakels in onze gemeente in kaart voor mensen met een handicap. Hij vroeg aandacht voor een toegankelijke open ruimte, toegankelijkheid van de centrumgebieden zoals winkelcentra, horecagelegenheden en het theater. Sinds 2001 zijn de heer en mevrouw De Ritter actief voor de stichting Hulphond Nederland. Hij vergezelt zijn vrouw naar verschillende locaties en ondersteunt haar bij het geven van lezingen en presentaties. Samen zijn zij sinds 2008 vrijwilliger voor het project ‘Hond-en-Hokje’. Bij dierenartsen en dierenwinkels door heel Nederland staan hiervoor collectebussen in de vorm van hondenhokjes op de toonbank. De heer De Ritter haalt in deze regio periodiek gelden op. Het echtpaar helpt met het aftrainen van hulphonden voordat ze bij een cliënt geplaatst worden. Verder vervoeren zij regelmatig honden van cliënten die daartoe zelf niet in staat zijn naar bijvoorbeeld een dierenarts.

 • 1999-heden – Fotograaf Sparkling Voices
 • 2001-heden – Actief voor Charles de Foucald MAVO
 • 2001-heden – Actief voor stichting Hulphond Nederland
 • 2003-2011 – Actief voor Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning (later Wmo)
 • 2008-heden – Actief voor project Hond-en-hokje
 • 2011-heden – Lid ledenraad Sparkling Voices
 • 2012-heden – Bezoeken Stichting Hulphond in Herpen

Mevrouw C. de Ritter-Wel was van 1990 tot 1995 veel te vinden in het Familiehuis Daniël den Hoed. Haar luisterend oor was voor veel gasten een ware steun in een moeilijke tijd. Sinds 2001 geeft zij voor de stichting MEE Rotterdam-Rijnmond voorlichting over het leven met een beperking. Zij verzorgde veel lessen voor basisscholen en bezoekt de laatste jaren MBO-scholen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en gemeenten. Als ervaringsdeskundige geeft zij leerlingen waardevolle informatie die helpt bij het uitvoeren van hun toekomstige werk. Samen met haar dochter startte zij in 2001 op de Foucald MAVO ‘Jongeren in Spiegelbeeld’. Dit project gaat over het hebben van een handicap en het omgaan met mensen met een handicap. Mevrouw de Ritter is een ware ambassadeur voor de stichting Hulphond Nederland. Zij geeft sinds 2001 lezingen, presentaties en demonstraties om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Verder laat zij, door haar eigen hulphond mee te nemen, zien hoe waardevol een hulphond kan zijn in iemands leven. Voor het project ‘Hond-en-Hokje’ benadert zij nieuwe adressen met het verzoek een collectebus op de toonbank te plaatsen. Voor de Wmo-raad maakte zij zich van 2007 tot 2012 sterk voor de belangen van de lichamelijk gehandicapten en ouderen in Barendrecht.

 • 1990-1995 – Vrijwilliger in Familiehuis Daniël den Hoed
 • 2001-heden – Actief voor stichting MEE Rotterdam-Rijnmond
 • 2001-heden – Actief voor Charles de Foucald MAVO
 • 2001-heden – Actief voor stichting Hulphond Nederland
 • 2007-2013 – Lid Barendrechtse Wmo-raad
 • 2008-heden – Actief voor project Hond-en-hokje
 • 2009-heden – Lid muziekkeuzecommissie Sparkling Voices
 • 2012-2014 – Algemeen bestuurslid Sparkling Voices

De heer C. Romein is al sinds 1955 lid van BVV Barendrecht. Sinds 1997 is hij als wedstrijdcoördinator verantwoordelijk voor een goed verloop van de gemiddeld 50 wedstrijden die elke zaterdag gespeeld worden. Ook is hij sinds dat jaar op de zaterdagen en tijdens toernooien het vaste aanspreekpunt voor alle bondsscheidsrechters. Voor velen is hij al bijna 20 jaar een vertrouwd gezicht achter de bar van de kantine. Vanaf 2006 is hij bovendien lid van de vertrouwenscommissie van BVV Barendrecht. In 2009 werd hij voor zijn loyaliteit beloond met de benoeming tot Lid van Verdienste. Het tegengaan van pesten is een onderwerp dat de heer Romein nauw aan het hart ligt. In 2004 was hij de medeoprichter van de Stichting Omgaan met Pesten en sindsdien is hij secretaris. Hij is zeer actief in het zoeken en binden van ambassadeurs en het binnenhalen van sponsorgelden. Verder was hij van 1975 tot 2014 actief voor de Protestantse Gemeente Barendrecht, waar hij met verplichte kleine tussenpozen jeugdouderling en ouderling was. Als extra taken nam hij deel aan beroepingscommissies, gaf hij catechese aan jongeren, bezocht hij zieke en eenzame gemeenteleden en zorgde hij voor het drukken en bezorgen van het kerkblad.

 • 1975-2014 – Ambtsdrager Protestantse Gemeente Barendrecht
 • 1997-heden – Wedstrijdcoördinator bij BVV Barendrecht
 • 1997-heden – Begeleider scheidsrechters bij BVV Barendrecht
 • 1997-heden – Draaien kantinediensten bij BVV Barendrecht
 • 2004-heden – Medeoprichter en secretaris Stichting Omgaan met Pesten
 • 2006-heden – Lid vertrouwenscommissie BVV Barendrecht

De heer L.J. Stroo startte zijn carrière als vrijwilliger ruim 40 jaar geleden in Wolphaartsdijk waar hij zowel jeugdtrainer als scheidsrechter bij de plaatselijke voetbalvereniging was. In deze gemeente was hij van 1976 tot 1979 diaken en van 1983 tot 1995 scriba van de Gereformeerde Kerk. In de periode 1979 tot 1985 was de heer Stroo diaken van de toenmalige Gereformeerde Wijkgemeente Rondom Open Hof in Vlissingen. Van 1980 tot 1993 zette hij zich in voor de Philadelphia vakantieweken. Hierdoor beleefden zo’n 400 mensen met een verstandelijke beperking een waardevolle vakantie. En als algemeen leider van de vakantieweken van het F.D. Roosevelthuis (Doorn) organiseerde hij van 1981 tot 1993 vakanties voor gehandicapten en ouderen. In 1996 werd Barendrecht een zeer enthousiast vrijwilliger rijker, toen de heer Stroo penningmeester van de Wijkvereniging Smitshoek werd. Dit heeft hij tot 2002 gedaan. Sinds 2006 is hij scriba in de Wijkgemeente Carnisse Haven en neemt hij de taken van de voorzitter waar in diens afwezigheid. Vanaf 2013 is hij lid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk in Barendrecht.

 • 1976-1979 – Diaken Gereformeerde Kerk in Wolphaartsdijk
 • 1979-1985 – Diaken toenmalige Gereformeerde Wijkgemeente Rondom Open Hof in Vlissingen
 • 1980-1993 – Hoofdleider Philadelphia vakantieweken
 • 1981-1993 – Algemeen leider vakantieweken F.D. Roosevelthuis (Doorn)
 • 1983-1995 – Scriba Gereformeerde Kerk in Wolphaartsdijk
 • 1995-2006 – Lid ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten)
 • 1996-2002 – Penningmeester Wijkvereniging Smitshoek
 • 2006-heden – Scriba in Wijkgemeente Carnisse Haven
 • 2013-heden – Lid Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk in Barendrecht

Mevrouw N.C. Vis-Van der Graaf werd in de jaren ’60 zondagschoolleidster in de Rehobôthkerk Smitshoek, toen zij net zelf van de zondagschool af was. Dit heeft zij tot 1989 gedaan. Sinds dat jaar geeft zij leiding aan de kindernevendienst in de Rehobôthkerk Smitshoek en wijkgemeente Carnisse Haven. In 1989 werd mevrouw Vis bestuurslid van de Volksdansvereniging La Popoldancantoj, waarvan zij de laatste 20 jaar voorzitter is. Zij maakte zich sterk voor de samenwerking tussen verschillende maatschappelijke instellingen en verenigingen op het gebied van volksdans. Ook zette zij zich in voor volksdansactiviteiten voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Sinds 1994 is zij voorzitter van Stichting De Volksdansers die zich bezig met het beheer en onderhoud van folklorische klederdrachten. Van 1995 tot en met 2000 was mevrouw Vis ouderling van de federatieve protestantse wijkgemeente Smitshoek-Carnisselande- Portland. Zij vervulde de rol van scriba. Sinds 2008 is zij ouderling in de wijkgemeente Carnisse Haven. Zij is voorzitter van de Wijkraad voor de Eredienst en neemt vanaf 2010 deel aan de oecumenische werkgroep in Barendrecht. Begin dit jaar ontving zij de Barendrechtse Erepenning.

 • 1964-1989 – Zondagschoolleidster Rehobôthkerk Smitshoek
 • 1989-heden – Leiding geven aan kindernevendienst in Rehobôthkerk Smitshoek en wijkgemeente Carnisse Haven
 • 1989-heden – Bestuurslid Volksdansvereniging La Popoldancantoj, waarvan de laatste 20 jaar voorziter
 • 1994-heden – Voorzitter Stichting De Volksdansers
 • 1995-2000 – Ouderling federatieve protestantse wijkgemeente Smitshoek-Carnisselande- Portland (rol van scriba)
 • 2008-heden – Ouderling wijkgemeente Carnisse Haven (voorzitter Wijkraad voor de Eredienst)
 • 2010-heden – Deelname aan oecumenische werkgroep in Barendrecht (namens Kerkenraad)

De heer G.K. Visser besloot al op jonge leeftijd vrijwilligerswerk te gaan doen. Van 1978 tot 2001 vervulde hij een spilfunctie binnen het zondagsschoolwerk bij de Zondagsschool Benjamin. Hij begon als zondagsschoolmeester/verteller en was van 1982 tot 2001 penningmeester. In de periode 1990 tot 2005 maakte hij deel uit van het bestuur van de Rehobôthschool, waar hij o.a. zijn deskundigheid op het financiële vlak inbracht. De heer Visser heeft van 1998 tot 2002 veel betekend voor het Deputaatschap Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten, waar hij van 2002 tot 2005 actief was als primus deputaat. In januari 2004 aanvaardde hij het kerkelijke ambt van diaken van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid). Sinds maart 2006 is hij scriba. Sinds 2010 is hij secundus bij de Commissie van Advies Cedrah, die als contactorgaan van de samenwerkende kerken fungeert. Ook is hij sinds dat jaar voorzitter van de door hem opgerichte Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Bijdorp, die zich inzet voor het behoud en de continue verbetering van een optimaal, dus duurzaam vestigings- en ondernemersklimaat.

 • 1978-2001 – zondagsschoolmeester/verteller en penningmeester (sinds 1982) bij Zondagsschool Benjamin
 • 1990-2005 – Bestuurslid Rehobôthschool
 • 1998-2002 – Lid Commissie honorering predikanten (onderdeel Deputaatschap Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten)
 • 2002-2005 – Primus deputaat Deputaatschap Emerituskas van de Gereformeerde gemeenten
 • 2004-heden – Diaken en scriba (sinds 2006) Gereformeerde Gemeente Barendrecht
 • 2010-heden – Secundus bij commissie van Advies Cedrah
 • 2010-heden – Oprichter en voorzitter Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Bijdorp


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »