BAR-Gemeenten ondertekenen overeenkomst jeugdjulp

BARENDRECHT – Woensdag 19 november 2014 was een gedenkwaardige dag voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en voor 12 zorgaanbieders uit de regio. Die dag ondertekenden de wethouders Jeroen Gebben (Barendrecht), Johan van Wolfswinkel (Albrandswaard) en Tineke Keuzenkamp (Ridderkerk) en de zorgaanbieders de overeenkomsten, waarmee de inkoop van jeugd- en opvoedhulp én de extramurale zorg in natura voor jeugd met een beperking per 1 januari 2015 geregeld is.

Extramurale zorg in natura voor jeugd met een beperking werd voorheen gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 valt deze zorg onder de Jeugdwet en is daarmee een verantwoordelijkheid van de gemeente. Bewoners die zorg of een herindicatie voor zorg nodig hebben kunnen contact opnemen met de gemeente. Extramurale zorg gaat over persoonlijke begeleiding van de jeugdige thuis, persoonlijke verzorging, opvang in een kinderdagcentrum of tijdelijk opvang in een logeerhuis.

Zorg in natura

Bij zorg in natura levert de organisatie de zorg aan de cliënt. Dit kan vanaf 1 januari 2015 alleen als de gemeente met deze aanbieder ook een contract heeft gesloten. Dat is met deze ondertekening geregeld. De betrokken zorgaanbieders zijn: ASVZ, Stichting Adullam Zorg, Boba Levensloopbegeleiding, Gemiva SVG, Humanitas DMH, Lelie Zorggroep, Pameijer, Ipse de Bruggen en ’s Heeren Loo. De specifieke expertise, de kennis over kinderen met een beperking, is vanaf 1 januari 2015 ook vertegenwoordigd in alle te vormen Jeugd- en Gezinsteams.

Jeugd- en opvoedhulp

Ook de overeenkomsten voor jeugd- en opvoedhulp zijn getekend. Flexus Jeugdplein, STEKjeugdhulp en TriviumLindenhof zorgen vanaf 1 januari 2015 voor medewerkers die in de Jeugd- en Gezinsteams in de wijken aan de slag gaan. Zij gaan als gezinscoach dicht bij de mensen thuis aan het werk. Het doel is dat gezinnen meer nabij worden begeleid en dat eerder en meer laagdrempelige zorg wordt aangeboden als dat nodig is. Steeds zal ook hier worden uitgegaan van de eigen kracht en versterking van de kracht van het gezin vanuit het netwerk.

Zie ook: BAR-gemeenten ondertekenen overeenkomst met zorgaanbiedersBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »