BARENDRECHT – Op 11 november stelde de gemeenteraad de tarieven van de heffingen en belastingen in 2015 vast. In het onderstaande overzicht ziet u hoeveel u in 2014 betaalt en wat u in het nieuwe jaar gaat betalen. Eind februari 2015 ontvangt u van het SVHW de jaarlijkse belastingaanslagen.

Tarieven

2014 2015
Onroerendezaakbelasting % van de WOZ-waarde
Woning – eigenaar € 0,1204 € 0,1232
Niet woning – eigenaar € 0,1350 € 0,1476
Niet woning – gebruiker € 0,1149 € 0,1263
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishoudens € 149,00 € 139,00
Tweepersoonshuishoudens € 228,00 € 218,00
Huishoudens van 3 of meer personen € 265,00 € 255,00
Rioolheffing woningen
Eenpersoonshuishoudens € 85,00 € 83,00
Tweepersoonshuishoudens € 164,00 € 159,00
Huishoudens van 3 of meer personen € 252,00 € 244,00
Hondenbelasting
Eerste hond € 97,25 € 97,25
Per hond
Tweede hond € 133,50 € 133,50
Derde en elke volgende hond € 148,50 € 148,50
Per kennel € 378,50 € 378,50

Alleen OZB stijgt minimaal

Op 11 november 2014 is door de gemeenteraad de begroting vastgesteld en daarbij is ook een besluit genomen over de hoogte van de tarieven voor 2015. Bij de bepaling van de OZB is rekening gehouden met inflatie van 1%. Bij de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing gaat de gemeente uit van tarieven waarbij ze met de geraamde opbrengst alle kosten voor reiniging en riolering kunnen dekken. Door een financieel voordeel op de afvalverwerking, kunnen de tarieven voor afvalstoffenheffing dalen. Ook de tarieven voor de rioolheffing dalen licht ten opzichte van vorig jaar. De tarieven voor de hondenbelasting zijn gelijk gebleven aan de tarieven van vorig jaar.

Berekening Onroerendezaakbelasting

Voor de berekening van de tarieven voor de OZB is het uitgangspunt dat de totale OZB-opbrengst wordt verhoogd met het inflatiepercentage van 1%. Voor het berekenen van de OZB-tarieven is wettelijk slechts 1 systematiek toegestaan: het delen van de gewenste totale opbrengst door de totale WOZ-waarde van alle panden in Barendrecht.

* Cijfers via Blik op Barendrecht; enkele waardes gecorrigeerd (i.v.m. typefouten) o.b.v. overheids data.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »