Raadszaal gemeentehuis Barendrecht 2014

BARENDRECHT  – De Barendrechtse gemeenteraad heeft na twee avonden vergaderen ingestemd met de Begroting 2015-2018. Er waren 12 wijzingen op de begroting ingediend in de vorm van een amendement. Hiervan zijn er 6 door de raad aangenomen. Er zijn ook 9 verzoeken gedaan in de vorm van moties. Daarvan heeft de raad er 7 aangenomen.

Door een amendement van EVB, VVD en D66 moet het college voor een bedrag van 265.000 euro bezuinigen om daarmee de nieuwe initiatieven te kunnen bekostigen. Dit bedrag moet worden gezocht in de diverse programma’s, en op uitvoering door de BAR organisatie. Een ander amendement zorgt ervoor dat inwoners tien euro minder betalen aan de afvalstoffenheffing in 2015.

Opdrachten aan college

In de vorm van moties heeft de gemeenteraad het college 8 opdrachten meegegeven. GroenLinks, CDA, SGP/CU en PvdA verzoekt het college in 2015 een lange termijn ambitie en doelen voor duurzaamheid te formuleren, en op basis hiervan de Duurzaamheidsagenda te actualiseren. Dezelfde fracties dienden een motie in over duurzaam energiebeleid: ontwikkelen van een visie op de winning van duurzame energie om te komen tot een CO2 neutraal Barendrecht in 2030. Ook dienden ze een motie in over het stimuleren van een breed educatieaanbod.

Daarnaast is de motie Mantelzorg in Beeld van CDA, SGP/CU, GroenLinks en PvdA omarmd door het college. Hierin is de opdracht in beeld te brengen hoeveel mantelzorgers er zijn, hoe de gemeente hen faciliteert en wat hun belasting is. De motie Barendrechtse buurtbus realisatie en bekostiging van de PvdA vraagt het college dit project in samenwerking met maatschappelijke partners te ondersteunen en faciliteren. Tot slot is de motie van PvdA en SGP/CU aangenomen over het kindpakket. Het college wordt hierin opgedragen een platform armoede in het leven te roepen dat zich gaat buigen over een passende samenstelling van het kindpakket.

Wijzigingen in de begroting

Naar aanleiding van diverse amendementen zijn er wijzigingen aangebracht in de voorgestelde begroting. Ze stelden EVB, VVD en D66 voor om een extra bezuinigingstaakstelling van 265.000 euro door te voeren, om de vrijval reserve dekkingsmiddelen goed te onderbouwen, om het inflatiepercentage voor de stijging van de lokale lasten vast te stellen op 1% in plaats van 1,5% en om in 2015 het financiële voordeel van de afvalverwerking terug te geven aan de inwoners. Daarnaast stelden EVB, VVD en D66 voor om een deel van het budget voor het vergroten van waterbewustzijn van 2015 naar 2016 te verplaatsen. Tot slot is een amendement van CDA, SGP/CU en GroenLinks aangenomen om de risicoklasse voor de GR Nieuw-Reijerwaard niet aan te passen.

2e tussenrapportage 2014

De 2e tussenrapportage maakt onderdeel uit van de planning & controlcyclus. Het rapport bevat de financiële mutaties van de periode april tot en met augustus 2014. De gemeenteraad heeft de 2e tussenrapportage 2014 goedgekeurd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »