Eerste woningen van woningbouwproject ‘ROSA’ in Vrouwenpolder vanaf december in de verkoop

BARENDRECHT – Het rommelt bij nieuwbouwproject ‘ROSA’ in de Vrouwenpolder. Project ‘ROSA’ met 125 woningen ging in december 2023 in de verkoop, maar de gemeente is van mening dat de ontwikkelaar ‘Gebroeders Blokland’ de afspraken niet nakomt uit de grondovereenkomst. De betaalbare woningen worden te duur verkocht, zo stelt de gemeente.

De gemeente heeft de grond voor de woningen onder specifieke voorwaarden aan de ontwikkelaar verkocht. Eén van deze voorwaarden is een maximum (VON) prijs voor de ‘betaalbare woningen’ binnen het project. Ongeveer de helft van de geplande woningen valt binnen de categorie ‘betaalbare woningen’ (let op: ‘betaalbaar’ is een definitie van de gemeente/overheid en betreft woningen tot €355.000, zoals ook in de Woonvisie 2023 staat beschreven).

Energie (warmte) installatie apart afrekenen

De politieke partij ‘Echt voor Barendrecht’ stelde recent vragen aan de wethouder over de gang van zaken tijdens de verkoop van de woningen binnen project ROSA. De partij merkte op dat de woningen voor ongeveer 14 tot 33 duizend euro meer werden verkocht dan wat was afgesproken in de overeenkomst met de gemeente. Hoe de ontwikkelaar dit doet? De woning kost het maximum van wat is afgesproken met de gemeente, maar kopers moeten verplicht de energie installatie apart kopen. Doe je dat in één keer, dan komt er minimaal €13.900 bovenop de koopprijs, wordt de energie installatie gehuurd over een periode van 25 jaar, dan komt de prijs op €33.300 extra (nog zonder indexering).

Juridische stappen

Wethouder van der Linden laat in een reactie op de vragen weten het niet eens te zijn met wat de ontwikkelaar hier doet: “De projectontwikkelaar dient volgens de afspraken uit de gronduitgifteovereenkomst binnen een maximale VON-prijs een betaalbare woning conform het Bouwbesluit aan te bieden. (…) Ons standpunt hebben wij op meerdere momenten, zowel voor als gedurende het verkoopproces, aan de ontwikkelaar kenbaar gemaakt. Meest recent tijdens de bespreking van 16 januari jl.” De ontwikkelaar zelf stelt dat de aanbieding goed is voor een duurzamere woning.

De wethouder blijft erbij dat de installatie gewoon bij de woningprijs moet zijn inbegrepen: “Voor betaalbare koopwoningen in Vrouwenpolder fase 5 is contractueel afgesproken dat deze woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit en met dit wettelijke kwaliteitsniveau een maximale VON-prijs mogen hebben. Met het toepassen van een lease/koopconstructie voor de energie installaties bovenop de maximale VON-prijs wordt volgens ons niet voldaan aan de afspraken uit de gronduitgifteovereenkomst.

De ontwikkelaar heeft kennis genomen van het standpunt van de gemeente. De wethouder kondigde alvast aan juridische stappen te overwegen als de ontwikkelaar het beleid niet veranderd: “De ontwikkelaar neemt ons standpunt in beraad. Wij hebben aangegeven dat indien zij ons standpunt niet overnemen, we overwegen juridische stappen te ondernemen in de vorm van een ingebrekestelling vanwege het niet voldoen aan de afspraken uit de gronduitgifteovereenkomst. De grond moet nog aan de ontwikkelaar worden geleverd en de basis voor die levering is de gronduitgifteovereenkomst. Aanvullend hierop zullen we de planologische mogelijkheden overwegen.

De koopovereenkomst voor de grond is eerder al ondertekend, de overdracht heeft nog niet plaatsgevonden. Ook loopt momenteel nog de toetsing van de aangevraagde bouwvergunningen van de ontwikkelaar. De gemeente is nog bezig met de toetsing hiervan.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »