Zeeheldenbuurt, Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht kijkt samen met Patrimonium naar mogelijke huisvesting in twintig huizen in de Zeeheldenbuurt. Het gaat om huizen in de Trompstraat, de Ruyterstraat en de Piet Heinstraat. Deze huizen staan nu leeg en moeten op termijn plaatsmaken voor nieuwbouw. Na een opknapbeurt zijn de panden geschikt om tot uiterlijk 31 december 2022 Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

De regering heeft alle gemeenten in Nederland om hulp gevraagd bij het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne voor langere tijd. De gemeente Barendrecht bekijkt de mogelijkheden hiervoor met onder andere makelaars en woningcorporaties uit Barendrecht. De gesprekken met Patrimonium over de twintig huizen in de Zeeheldenbuurt zijn in een vergevorderd stadium beland.

Nieuwbouw

De twintig huizen in de Trompstraat, de Ruyterstraat en de Piet Heinstraat in de Zeeheldenbuurt staan op de nominatie voor sloop. In 2023 jaar start Patrimonium er namelijk met nieuwbouw. De meeste huizen moeten nog wel wat worden opgeknapt om er in te kunnen wonen en de mensen uit Oekraïne er een tijdelijk thuis te geven. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Extra opvanglocaties

Op dit moment wonen er 51 Oekraïense vluchtelingen in Barendrecht. Vooralsnog is onzeker of en zo ja, hoeveel extra opvanglocaties voor langere tijd nodig zijn. Burgemeester Veldhuijzen van de gemeente Barendrecht: “Vanuit het regionaal coördinatiepunt in Rotterdam verhuizen de vluchtelingen naar locaties in de regio waar ze langere tijd kunnen wonen. Of er straks ook vluchtelingen uit Oekraïne in de op te knappen huizen in de Trompstraat, de Ruyterstraat en de Piet Heinstraat komen, hangt af van hoe de oorlogssituatie zich de komende tijd ontwikkelt en hoeveel vluchtelingen er naar Nederland komen. De VRR gaat uiteindelijk over de verdeling van de vluchtelingen over de gemeenten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »