Wethouder geeft geen details over mislukte uitrol afvalbeleid: 2 jaar later nog in overleg over "minnelijke oplossing"

BARENDRECHT – Wethouder Schaap (afvalbeleid) wil niet ingaan op details over de mislukte uitrol van het afvalbeleid begin 2020, dit blijkt (opnieuw) uit beantwoording van vragen uit de gemeenteraad. BarendrechtNU probeert al bijna een jaar antwoord te krijgen op vragen hierover, maar krijgt geen antwoord van de gemeente op verdiepende vragen hierover (überhaupt geen reactie, ook geen melding dat ze niet willen antwoorden). Naar aanleiding van een eerder artikel hierover stelden drie raadsleden van Echt voor Barendrecht aanvullende vragen aan de wethouder.

Eén van deze vragen ging over de tijdlijn, exacte reden, technische problemen/oplossingen die begin 2020 zijn geprobeerd om het afvalbeleid uit te voeren (met een afvalpas de container openen). De ondergrondse afvalcontainers gingen tijdens de jaarwisseling 2019-2020 dicht, maar daarna niet meer open, ook al had je een afvalpas. De containers moesten in allerijl weer handmatig worden geopend, terwijl het afval zich opstapelde naast de containers.

Tijdens de komende jaarwisseling wordt bovenstaand scenario weer uitgevoerd: De containers gaan dicht tijdens de jaarwisseling en zijn daarna met een afvalpas te openen waarbij er per klepbeweging moet worden betaald.

Minnelijke oplossing

Afgelopen jaar heeft BarendrechtNU ondanks herhaalde navraag geen details ontvangen van de gemeente over wat er is gebeurd en hoe het zo mis kon gaan bij de uitrol én de oplossing(en) die daarna zijn toegepast. In een gesprek begin 2020 met wethouder Schaap werd nog aangegeven dat de storing binnen enkele dagen zou worden opgelost, dit duurde uiteindelijk ruim een jaar. BarendrechtNU ging op zoek naar een verklaring hiervoor. Eerder is alleen aangegeven dat de kosten voor de oplossing voor rekening van de leverancier komen, maar hierover wekt de wethouder nieuwe onduidelijkheid:

In beantwoording op de vragen door Echt voor Barendrecht laat wethouder Schaap weten nog steeds geen details te willen geven over de storing: “Eind 2019 zijn bij de implementatie van de afvalpassen zaken niet gegaan zoals gewenst en afgesproken. (…) De NV BAR-Afvalbeheer is in gesprek met de leverancier om te komen tot een minnelijke oplossing. Om dit proces niet te verstoren is het niet wenselijk te veel hierop in te gaan.

Waarvoor er nog een ‘minnelijke oplossing’ wordt gezocht blijft onduidelijk uit deze reactie, alsook of dit om de financiële afhandeling gaat en of hier nog financiële risico’s aan zitten. Daarbovenop blijft uiteindelijk nog steeds onduidelijk wat de wethouder, de gemeente, BAR Afvalbeheer en/of de leverancier fout heeft/hebben gedaan waardoor de uitrol zo mis kon gaan als in januari 2020. Wel vermeldt wethouder Schaap in de beantwoording dat de uitrol van afvalpassen afgelopen zomer “foutloos is verlopen“.

Geen antwoorden

In november publiceerde BarendrechtNU een artikel over de onmogelijkheid om uitspraken van wethouder Schaap en BAR Afvalbeheer te kunnen controleren: Beide partijen willen geen inzage geven in gegevens over bijv. het aantal storingen en volle containers (die niet op tijd worden geleegd).

In het artikel stond ook een oproep aan de politiek om de wethouder wel zo ver te krijgen om transparantie te bieden in dit proces. Drie raadsleden van Echt voor Barendrecht stelden een dag na publicatie van het artikel vragen aan wethouder Schaap (PDF), hierin werd ook gevraagd naar de exacte reden van de eerdere storingen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »