Politieauto's en politiemotor in Barendrecht

BARENDRECHT – Hoe staat het met de leefbaarheid in Barendrecht? Hebben inwoners hinder van buren of rondhangende jongeren? Is er ingebroken? Hoe is het contact met de politie? Dit zijn enkele onderwerpen die in het kader van de Veiligheidsmonitor aan bod komen. In de gemeente Barendrecht worden 800 willekeurig gekozen inwoners voor de monitor benaderd.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Veiligheidsbeleid

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar leefbaarheid, criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 18 augustus; de resultaten worden in maart 2022 verwacht.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Jan van Belzen benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners vinden van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. De Veiligheidsmonitor geeft ons hiervan een beeld. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen en het helpt ons om scherp te blijven.

Het is voor de gemeente van belang dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.

Zie ook: Misdrijvenkaart Barendrecht en woninginbraken kaart BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »