€88.000 extra nodig voor herstel van schade aan asfalt door vorst van afgelopen winter

BARENDRECHT – De strenge vorst van begin 2021 heeft een onverwachte kostenpost voor de gemeente Barendrecht opgeleverd. Door de vorst is op drie verschillende locaties schade ontstaan aan het asfalt. Wethouder Luijendijk (verkeer): “Vorst is een van de weersinvloeden dat het bindmiddel in asfalt beschadigt waardoor het zijn flexibiliteit verliest. Hierdoor kan het asfalt gaan scheuren en kunnen gaten ontstaan.

In Barendrecht is dit het geval aan de Meije en op de rotondes Carnisser Baan/Gdansk en Middeldijk/Middelweg. “Dit zijn onvoorziene schades waarvan de herstelkosten niet binnen de reguliere onderhoudsbudgetten kunnen worden opgevangen“, aldus de wethouder.

Kosten

Het gaat in totaal om 88.000 euro voor de reparatie van vorstschade. Luijendijk: “Gezien de urgentie heeft het college daarom besloten om incidenteel totaal € 88.000beschikbaar te stellen voor herstel van vorstschade

Tegelijkertijd wordt er ook eenmalig €75.000 extra uitgetrokken van het herstel van asfalt op locaties waar de weg recent open is gemaakt, bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en leidingen (o.a. Dorpsstraat-Oost en fietspad Carnisser Baan). Deze reparaties zijn al uitgevoerd, maar hier was nog geen budget voor.

Verantwoording

Wethouder Luijendijk: “Het niet repareren van de vorstschades en sleuven betekent verdergaande schades tot in de fundering van de weg. Binnen enkele jaren zal dan een groter wegvak inclusief fundering vervangen moeten worden. De kosten hiervan zijn vele malen hoger. En als we niet repareren, komt het veilig gebruik van de weg in het geding en zakken we als het ware door een ondergrens. Hierdoor kunnen ongelukken ontstaan en bestaat de kans dat de gemeente gegrond aansprakelijk wordt gesteld. Met het herstellen van de vorstschades en sleuven in het asfalt wordt dan ook kapitaalsvernietiging en aansprakelijkheid voorkomen.

Artikelfoto: Werkzaamheden aan kabels/leidingen langs de Middeldijk (juni, 2021)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »