Haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling entree Barendrecht bij Dierensteinweg

BARENDRECHT – Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de locatie Dierensteinweg/Lorentzweg. Hiervoor is een bedrag van € 90.000 beschikbaar gesteld. Het gaat om de strook grond tussen het Shell station en het spoor van Barendrecht.

De locatie Dierensteinweg/Lorentzweg wordt gezien als de entree van Barendrecht vanaf de A15. Bij het opknappen van Bedrijventerrein-Oost is dit gebied ten noorden van de Dierensteinweg niet meegenomen. Wel is destijds door zowel ondernemers als de gemeente de wens geuit om voor deze locatie te komen tot een beter grondgebruik voor bestaande en nieuwe bedrijfsmatige functies die bijdragen aan onder andere bedrijventerrein Dierenstein.

Grond

Wethouder Arnoud Proos (foto, rechts) en Jeroen Gouw (ondernemersvereniging Dierenstein, links op de foto) gaven vanmiddag (Vrijdag 4 juni 2021) het startschot voor het onderzoek naar de herontwikkeling en zette symbolisch de schop in de grond. Vervuilde grond welteverstaan, want in het gebied ligt nog een flinke heuvel aarde waar vervuilde grond in is opgeslagen. Dit zal bij de herontwikkeling ook moeten worden opgelost.

Ideeën

Hoewel het onderzoek nog diverse mogelijkheden zal onderzoeken, is o.a. bekend gemaakt dat restaurant De Beren mogelijk wil uitbreiden, de naastgelegen parkeerplaats zal worden vernieuwd zodat medewerkers van het naastgelegen bedrijventerrein deze kunnen gebruiken (geen vrachtwagens) en de mogelijkheid ligt open voor meer horeca (hoewel die plannen er nog niet concreet zijn). Ook gaat de gemeente in gesprek met de Shell, die mogelijk onderdeel kan worden van de herontwikkeling. Het tankstation heeft in ieder geval nog tot 2026 een contract voor het grondgebruik.

Voor grote nieuwbouwplannen is vooralsnog geen ruimte in het gebied. Een ondergrondse (hoofd)gasleiding, vaker een probleem geweest voor werkzaamheden langs de Dierensteinweg/Henry Dunantlaan, voorkomt dat er hoogbouw kan worden gerealiseerd.

Parkeren

De momenteel afgesloten parkeerterreinen langs de Dierensteinweg/Lorentzweg staan op grond van de gemeente. De gemeente verhuurde dit terrein aan 2 bedrijven, die de parkeerplaatsen weer doorverhuurde. De contracten hiervoor lopen binnenkort af. De gemeente gaat nu met het hele bedrijventerrein in gesprek over de invulling van een nieuw parkeerterrein.

Onderzoek

Wethouder Arnoud Proos is dan blij met het positieve besluit van het college en de raad om het bedrag beschikbaar te stellen. “Er zijn volop kansen om deze entree van Barendrecht mooier te maken en beter te gebruiken. Dankzij dit budget kunnen we onderzoeken wat we voor onze ondernemers en inwoners kunnen doen met dit gebied. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor een energy- en mobility hub. We hopen dit jaar nog duidelijk te hebben welke kansen er zijn voor deze locatie.

Energy- en mobility hub

Dat de locatie direct bij de A15 en de IJsselmondse Knoop ligt, biedt volop kansen voor een dergelijke hub. Een hub is een plek waar stromen van mobiliteit samenkomen. Dit zijn zowel stromen van gebruikers als stromen van infrastructuur. De mogelijkheden op deze locatie kunnen variëren van tanken tot vergaderen en van parkeren tot het afhalen van postpakketjes. Het aanbod van diensten zal worden afgestemd op de vraag in de directe omgeving en draagt zo ook bij aan de gemeentelijke ambitie ten aanzien van duurzaamheid.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »