Kruispunt Dierensteinweg/Veren Ambachtseweg op de schop: Reconstructie van IJsselmondse Knoop gaat 1.5 jaar duren

BARENDRECHT – In het voorjaar van 2021 staat een grootschalige reconstructie van de kruispunten bij de op/afrit A15 bij Barendrecht op de planning. De locatie ‘IJsselmondse Knoop’  verbindt o.a. de Dierensteinweg, IJsselmondse Randweg, Veren Ambachtseweg en Verbindingsweg met elkaar. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar en moeten eind 2022 zijn afgerond.

Door wegen anders in elkaar te laten overlopen en rijstroken toe te voegen moet de doorstroming verbeteren, zoals bijvoorbeeld een vloeiendere doorstroming tussen kruispunt Dierensteinweg en de Verbindingsweg met meerdere rijstroken. Voor fietsers worden er tunnels onder de autoweg door aangelegd, momenteel zijn dit nog twee kruisingen voor fietsers over de weg, waarvan één met stoplichten. (video van alle nieuwe routes en rijrichtingen)

Aanbesteding

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) gaat samen met KWS Infra B.V. de werkzaamheden van de reconstructie van de IJsselmondse Knoop voorbereiden. “We hebben in de aanbesteding gevraagd om met ons mee te denken over planning, duurzaamheid en communicatie. We hebben een hoge ambitie op deze drie punten en KWS heeft laten zien daar een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren.” Aldus Marco Veth, projectmanager bij de GRNR. “Het bouwteam gaat nu aan de slag om de daadwerkelijke reconstructie voor te bereiden door het opstellen van een uitvoeringsontwerp. KWS krijgt vervolgens in principe ook de opdracht om het werk uit te voeren.”

Bouwteam

Het bouwteam is een samenwerkingsmodel waarbij KWS en GRNR gezamenlijk werken aan het uitvoeringsontwerp van de IJsselmondse Knoop. Door deze vorm van samenwerken kan tijdens het ontwerpproces gebruik worden gemaakt van de kennis van de markt. GRNR heeft met deze contractkeuze veel invloed op het gewenste resultaat. Door dit samen te doen, kunnen de juiste afwegingen in de uitvoeringsrisico’s gemaakt worden. Dit heeft een positief effect op de prijs, doorlooptijd en kwaliteit van de renovatie van de IJsselmondse Knoop.

In januari 2021 levert het bouwteam het uitvoeringsontwerp voor de IJsselmondse Knoop op. De werkzaamheden aan de reconstructie starten in het voorjaar van 2021. De nieuwe IJsselmondse Knoop is volgens planning klaar eind 2022.

IJsselmondse Knoop

De IJsselmondse Knoop is de ontsluiting van het bedrijventerrein Dutch Fresh Port, waar Nieuw Reijerwaard deel van uitmaakt, op de snelweg A15. Bij de reconstructie van de IJsselmondse knoop wordt de Verbindingsweg aangesloten op de kruising met de Dierensteinweg en de IJsselmondse Randweg. De Verenambachtseweg krijgt een nieuwe kruising met de Verbindingsweg. De wegen worden voorzien van meer opstelstroken en tevens worden twee onderdoorgangen gemaakt voor het veilig kruisen van het fietsverkeer.

Drukker

De reconstructie van de IJsselmondse Knoop is om een aantal redenen noodzakelijk, zo stelt de GRNR: “In de nabije toekomst verwachten we een flinke verkeerstoename naar en vanuit het gebied. De bedrijvigheid groeit, waardoor meer tonnen groente en fruit de weg op gaan. Een logisch gevolg hiervan is dat steeds meer medewerkers van huis naar hun werk op het bedrijventerrein (en andersom) reizen. Ook leveren steeds meer leveranciers hun producten af. De metamorfose moet zorgen voor onder andere betere verkeersveiligheid, robuuste en bestendige doorstroming van het verkeer (ook voor openbaar vervoer en hulpdiensten), duurzaamheid en sociale veiligheid.

Duurzame renovatie

KWS wil in het project een reductie van circa 50% van de CO2- en stikstofuitstoot bereiken. Dit willen ze onder andere bereiken door minder brandstofverbruik, meer inzet van elektrisch materieel en met oog voor de biodiversiteit bij de inrichting van het terrein.

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)

De GRNR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, een uitbereiding van 96 hectare op het bestaande agroversfood-cluster in Barendrecht en Ridderkerk, genaamd Dutch Fresh Port. Onderdeel van deze uitbreiding is het realiseren van de IJsselmondse Knoop. Deze moet klaar zijn op het moment dat 40% van het uitgeefbare deel van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in gebruik is genomen.

VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »