Reshma Roopram en Lennart van der Linden in 2018 tijdens het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen

BARENDRECHT – De burgemeester heeft meer tijd nodig om een zorgvuldig samengesteld “feitenrelaas” op te stellen naar aanleiding van beschuldigingen aan het adres van wethouder Reshma Roopram (Volksgezondheid) en enkele raadsleden van Barendrechtse politieke partijen (PvdA en VVD).

Lennart van der Linden, fractievoorzitter van Echt voor Barendrecht (EVB) diende 2 weken geleden vragen in bij de burgemeester over vermeende overtredingen van de coronaregels door wethouder Roopram en enkele raadsleden: “Een ernstige en zorgelijke kwestie“, zo omschreef van der Linden het voorval aan de burgemeester. De burgemeester gaf aan direct een onderzoek in te stellen. Uit een tussentijdse beantwoording van afgelopen week blijkt dat er meer tijd dan de standaard 2 weken nodig is om op de beschuldigingen te reageren.

Horeca

Het onderzoek van de burgemeester richt zich op een vermeend incident bij horecagelegenheid Lust op de Middenbaan in Barendrecht. Van der Linden: “Na de raadsvergadering van dinsdagavond 9 juni jongstleden heeft een zevental lokale politici zich tussen ca. 22:00 en 23:00 uur gemeld bij een lokaal horecaetablissement voor een borrel. Onder hen wethouder Roopram (PvdA, volksgezondheid) en een aantal raadsleden van coalitiepartijen in Barendrecht.

De Pvda Barendrecht stelt dat de beschuldigingen onjuist zijn: het (hieronder) geschetste beeld van de EVB is éénzijdig en schetst een onjuist beeld, zo reageerde PvdA raadslid Winnie Hofland.

Stoelen verplaatsen

Van der Linden omschrijft de situatie zoals hij die van de horecaonderneming heeft vernomen: “De politici wilden aldaar gezamenlijk buiten aan tafel gaan zitten. Dat mag echter niet met een gezelschap van 7 mensen. Daar zijn strenge regels voor. Dicht op elkaar mag niet. Het maximaal haalbare was 4 losse tafels met maximaal 2 personen per tafel, met voldoende afstand. Daarop besloot men liever binnen te gaan zitten. Dat bleek mogelijk. Het maximum van 30 gasten zou niet worden overschreden. En de horecagelegenheid is ingericht op naleving van alle regels. De groep politici, zo verklaarden diverse aanwezigen, begon echter direct stoelen te verplaatsen om zo met zijn zevenen dicht op elkaar rond één tafel te gaan zitten. Volstrekt in strijd met alle afspraken, regels en maatregelen rondom COVID-19.

Zij zijn daar direct en terecht op aangesproken. Dit kan niet, want is niet volgens de regels. En op het niet naleven van deze regels staat voor de horecagelegenheid een boete van al snel € 4.000. De reactie van een raadslid hierop had de strekking van ‘moeten we echt zo moeilijk doen?’. Waarop het antwoord uiteraard bevestigend was. Dat pleit voor de horecagelegenheid.

Wethouder Volksgezondheid

Bij het verlaten van de horecagelegenheid heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Roopram en een medewerker van de horecagelegenheid. Daarbij heeft de wethouder aangegeven wethouder volksgezondheid te zijn. Hierop werd haar –terecht -gevraagd hoe het mogelijk is dat zij als wethouder volksgezondheid niet op de hoogte is van de COVID-19 maatregelen die door haar eigen college zijn ingesteld en worden gehandhaafd voor horeca. En waarom men zich daar met nota bene een groep politici opzichtig niet aan hield. Het antwoord was even verbijsterend als in onze ogen onacceptabel. Namelijk dat ‘alle restaurants net weer wat anders werken’ en dat ‘er momenteel veel gedoogd wordt door de gemeente’. Hierna vertrok de groep.

PvdA

Wethouder Roopram heeft op dit moment zelf nog geen (openbare) brief aan de raad verzonden over het incident. Ook op social media, waar de wethouder actief is, zijn voor zover terug te vinden geen uitingen gedaan over het incident.

Wel heeft de partij van wethouder Roopram (PvdA Barendrecht) op 12 juni een bericht op de partijwebsite geplaatst (bron): “PvdA reageert op onjuiste berichtgeving” In het bericht van fractievoorzitter Winnie Hofland wordt gesteld dat van der Linden “op basis van “horen zeggen” een éénzijdig en onjuist beeld schetst.” Gevolgd door: “De uitingen in de media door EVB maken van een (privé) bezoek aan een horecagelegenheid een politieke discussie, zonder de feiten te hebben onderzocht. PvdA Barendrecht vindt dit onwenselijk en ongepast.

“Geen politieke discussie”

BarendrechtNU vroeg Hofland en wethouder Roopram naar inhoudelijke duiding over het bericht op de partijwebsite en vroeg naar welke details er precies “onjuist” zijn in het bericht van Echt voor Barendrecht en/of wat wél de juiste versie is volgens de PvdA.

Hofland reageerde hierop: “Het bericht dat wij verstuurd hebben t.a.v. de vermeende schending van corona-maatregelen is m.i. duidelijk: Dit is geen politieke discussie en als er volgens Lust al sprake zou zijn van een schending door bezoekers dan zijn daar wegen voor die door de eigenaren gevolgd kunnen worden. De PvdA Barendrecht neemt integriteit zéér serieus. Derhalve volgen wij de juiste wegen en zien wij de afhandeling in vertrouwen tegemoet. Verdere mededelingen doen wij uit oogpunt van integriteit op dit moment niet.

Burgemeester

Burgemeester van Belzen zal naar verwachting binnen de komende 2 weken de tiental vragen van Echt voor Barendrecht beantwoorden (PDF met de vragen).

Artikelfoto: Reshma Roopram en Lennart van der Linden in 2018 tijdens het slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingenBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »