Vuurwerk Barendrecht

BARENDRECHT – Burgemeester van Belzen wil in Barendrecht gaan experimenteren met vuurwerkvrije zones/straten die worden vastgesteld door inwoners zelf. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen over het vuurwerkbeleid door de SGP/ChristenUnie Barendrecht (PDF).

Tijdens de komende jaarwisseling zijn er in ieder geval weer drie vuurwerkvrije zones ingesteld: Winkelcentrum Carnisse Veste, het Middeldijkerplein en de zorglocatie Laurens Borgstede. Van Belzen: “Voor komende jaarwisseling heeft het college van B&W het voornemen om de voor onbepaalde tijd aangewezen vuurwerkvrije zones uit te breiden met de locatie Middenbaan.

Vuurwerkvrij straten: Zelf verantwoordelijk voor handhaving

Los van de vastgestelde vuurwerkvrije zones wil het college tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021 (nog niet dit jaar) ook flexibele vuurwerkvrije zones mogelijk maken. “De mogelijkheid voor vuurwerkvrije straten in Barendrecht wil de gemeente in een vroeg stadium gaan verkennen zodat dit mogelijk is voor de jaarwisseling van 2020 – 2021.”

Dit is mogelijk mits alle inwoners van de straat het met een verbod eens zijn. Er is geen wettelijke grondslag voor dit burgerinitiatief. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving waarbij de gemeente kan faciliteren door het beschikbaar stellen van borden. Grote gemeenten experimenteren al met vrijwillig vuurwerkvrije zones waar niet wordt gehandhaafd. Het burgerinitiatief bevindt zich nog in de experimentele fase“, aldus de burgemeester.

Handhaving

Binnen de eerder genoemde vuurwerkvrije zones is de handhaving in handen van de politie en BOA’s van de gemeente: “De Boa’s surveilleren op oudejaarsdag en in de avond zichtbaar in de gemeente. Dit doen zij te voet, per fiets en vanuit de auto. In de periode van 28 t/m 31 december worden extra (Bike) Boa’s ingehuurd. De vuurwerkvrije zones worden als aandachtspunt frequent gecontroleerdBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »