Nieuwe ontwerp Schaatsbaan: Drempels, fileparkeren en klinkers

BARENDRECHT – In september 2018 maakte de gemeente bekend dat het asfalt op de Schaatsbaan zou worden vervangen door klinkers. In oktober 2018 werd een bewonersavond georganiseerd waar omwonenden veel suggesties gaven voor aanpassingen in de plannen.

Vorige maand is er een tweede bewonersavond geweest waarin de gemeente de nieuwe plannen aan omwonenden heeft laten zien. De reacties en suggesties op het eerdere plan zijn daarin verwerkt. De uitvoering van dit vernieuwde plan start op maandag 22 juli 2019 (begin vd schoolvakantie).

Asfalt en parkeerplekken

Wethouder Luijendijk (verkeer) heeft de bewoners geinformeerd over onder andere de volgende aanpassingen aan de eerdere plannen:

  • Er zijn tien extra parkeerplaatsen op de Schaatsbaan toegevoegd
  • De rijbaan blijft van asfalt, met verkeersremmende maatregelen in betonklinkers.
  • Langs het fietspad en de appartementen wordt een nieuw voetpad aangebracht. Deze sluit aan op de kruising Dorpsstraat. Hierdoor ontstaat een extra ontsluiting aan de Oude haven.
  • Bomen en onderbeplanting wordt vervangen door nieuw groen. De bestaande bomen zijn extra geïnspecteerd en daaruit blijkt dat alle bomen binnen tien jaar sowieso aan vervanging toe zijn.

Tegelijkertijd met de aanpassingen aan de Schaatsbaan wil de wethouder de overlast van fietsers over het voetpad bij Heuvelsteyn aanpakken: “Door het aanplanten van een haag tussen het fietspad en het trottoir. De laad- en loszone wordt dan verplaatst naar de Dorpsstraat“, aldus de wethouder.

Kosten

Het vorige plan zou in totaal €520.000 gaan kosten, inclusief het saneren van het (deels vervuilde) asfalt en deze vervangen door een autoweg die volledig bestaat uit klinkers. Uit de meest recente brief van de wethouder wordt niet duidelijk hoeveel het nieuwe plan in totaal moet gaan kosten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »