Nieuwe ontwerp Schaatsbaan: Drempels, fileparkeren en klinkers

BARENDRECHT – Vorige week woensdag presenteerde de gemeente de laatste plannen voor de herinrichting van de Schaatsbaan. Eerder werd al bekend dat de gemeente het fietspad aan één zijde wil leggen, zodat deze aansluit op het fietspad vanaf het gemeentehuisplein.

Ook moet het asfalt worden vervangen door klinkers. Het project moet ruim een half miljoen euro gaan kosten, mede vanwege het saneren van vervuild asfalt. De inloopavond van vorige week was bedoeld om belanghebbenden de gelegenheid te geven om feedback te leveren op het ontwerp. De gemeente kan op basis hiervan aanpassingen doorvoeren.

Parkeren

De Schaatsbaan krijgt volgens het gepresenteerde plan niet meer parkeerplaatsen: De huidige ‘insteek’ parkeerplekken (auto’s naast elkaar) aan de kant van de Hoefslag zullen worden vervangen door ‘file parkeren’ (auto’s achter elkaar). Dit is nodig om ruimte te maken voor een twee richtingen fietspad. De parkeerplaatsen die hier vervallen worden aan de overzijde gecompenseerd op de locatie van de voormalige bushalte. De ‘haven’ voor de oude bushalte aan de kant van de Oude Dorpskern zal verdwijnen, deze moet ruimte maken voor het fietspad.

Drempels

De nieuwe Schaatsbaan krijgt in de nieuwe plannen van begin tot eind verkeersdrempels: in de vorm van drie verhoogde plateaus bij de kruisingen en als drempels voor/na de twee voetgangers oversteekplaatsen. Oversteken voor voetgangers moet sowieso makkelijker worden na de herinrichting: de maximum snelheid gaat van 50 naar 30km/u. Wethouder Luijendijk (verkeer) gaf tevens aan dat het geluidsniveau gelijk blijft wanneer je 50km/u over asfalt vergelijkt met 30km/u over klinkers.

Werkzaamheden

Het is de bedoeling om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Dit is nodig vanwege basisschool CBS het Kompas, deze moet bereikbaar blijven voor kinderen en ouders, zo vertelde wethouder Luijendijk tijdens de informatieavond. Tijdens de informatieavond kon nog niet precies worden aangegeven wanneer de werkzaamheden van start zullen gaan.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »