Algemene Begraafplaats, Scheldestraat, Barendrecht

BARENDRECHT – Eind vorig jaar is door de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin enkele partijen vroegen om een nieuwe naam vast te stellen voor de ‘Algemene Begraafplaats’ aan de Scheldestraat. Door het college is toegezegd, dat eerst zal worden onderzocht of er draagvlak is onder de Barendrechters om de bestaande naam te veranderen.

Update: De gemeente heeft besloten om de naam niet aan te passen omdat er geen draagvlak voor is, zo blijkt uit de reacties.

Algemene begraafplaats

De huidige naam van Barendrechts oudste begraafplaats is niet gekozen bij gebrek aan fantasie, maar juist omdat die naam beloofde dat op die begraaf-plaats voor iedereen een plek was en niemand zou worden geweigerd op grond van geloof of achtergrond.

Zo’n 150 jaar geleden is definitief besloten dat begraven niet meer binnen een woonomgeving mocht vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Gemeenten moesten zorgen voor een begraafplaats buiten de woongemeenschap van stad of dorp. Begraven in of rondom een kerk mocht alleen nog onder strikte voorwaarden. Inmiddels heeft Barendrecht een tweede begraaf-plaats. Deze heeft ter onderscheiding van de ‘Algemene Begraafplaats’ een eigen naam gekregen: ‘Den Ouden Dijck’. Deze naam wordt niet veranderd.

Stemmen

De gemeente vraagt inwoners om via onderstaand Facebook bericht te stemmen op welke naam uw voorkeur heeft. In de gemeentekrant van vandaag (Donderdag 21 februari 2019) (PDF) is ook een uit te knippen formulier te vinden, deze kan vervolgens worden ingeleverd in het gemeentehuis.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »