Meer geld en aandacht naar groenonderhoud en onkruidbestrijding in Barendrecht

BARENDRECHT – Vorig jaar ontving de gemeente al veel klachten over het groenonderhoud in Barendrecht. Vooral de hoeveelheid en omvang van het onkruid bleek een veelvoorkomende klacht. De oorzaak hiervan was te vinden in het feit dat de gemeente geen chemische middelen meer mocht gebruiken om het onkruid te verdelgen.

De afgelopen weken neemt het aantal meldingen en klachten weer toe, zowel over het onkruid als over niet onderhouden bosschages. De gemeenteraad nam afgelopen dinsdag een motie aan om het college te laten onderzoeken hoe deze problemen op korte termijn snel kunnen worden opgelost.

Klachten sneller afhandelen

De motie ‘Buitenruimte’ werd afgelopen dinsdag aangenomen door de gemeenteraad. Hierin wordt het college onder andere verzocht om te onderzoeken hoe op korte termijn snel actie ondernomen kan worden op klachten van inwoners. Het gaat om meldingen (buitenruimte) van burgers en gezamenlijk schouwen van de wegen, fietspaden, trottoirs en het groen. Doel is om verzakkingen, gaten, wildgroei groen, ongewenst groen (onkruid) en obstakels direct op te lossen en te verwijderen.

De kosten hiervoor worden eenmalig gedekt uit de algemene reserve. Ook moet er een structurele oplossing worden gezocht, met extra aandacht voor “een efficiëntere en adequatere aanpak van het ongewenste groen (onkruid)” Daarnaast wordt er meegegeven om “rekening te houden met het advies van Natuurmomenten tot bescherming en bevordering van het insectenleven.

Onkruidbestrijding

De onkruidbestrijding lag vorig jaar onder het door de gemeente gewenste niveau, de oorzaak hiervan was het verbod om chemische middelen te mogen gebruiken. Ook bleek de aannemer niet altijd de afspraken na te komen, hiervoor werden boetes uitgedeeld door de gemeente. Ook dit jaar zou het weer lastig zijn om het onkruid op de gewenste manier te bestrijden, voornamelijk omdat de alternatieven voor chemische onkruidbestrijding nog niet op het gewenste niveau zijn.

Oproep

Een oproep gisteravond (Woensdag 11 juli 2018) om ‘onkruid klachten’ te melden, zodat er een beeld kan ontstaan van de omvang van de klachten, leverde een diversiteit aan reacties op. Bekijk hieronder de reacties die binnen kwamen via Facebook en Twitter:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »