Havenhoofd horeca terras en woningen

BARENDRECHT – Vorige maand deed Koninklijke Horeca Nederland namens een aantal lokale horecagelegenheden een beroep op de Barendrechtse gemeenteraad. Ze verzochten de gemeenteraad om een pilot te starten die ruimere openingstijden van terrassen mogelijk moet maken.

Echt voor Barendrecht is voorstander van zo’n pilot: “EVB steunt zo’n proef“, zo stelt Lennart van der Linden namens de partij. De partij heeft daarom contact gezocht met Horeca Nederland en een aantal van de horecaondernemers. Bewoners van het Havenhoofd zijn ondertussen ongerust geraakt.

Initiatiefvoorstel: Middenbaan en Doormanplein

EVB heeft aangegeven momenteel te werken aan een concreet voorstel om een pilot mogelijk te maken: “We zullen met een initiatiefvoorstel komen om verruiming mogelijk te maken, te starten met één of meerdere pilot gebieden. Uiteraard is daarbij een goede balans tussen ruimere terrastijden en het beperken van overlast voor omwonenden van groot belang.

De partij wil “gebiedsgericht experimenteren” op locaties die daarvoor het meest geschikt zijn: “Voor de hand liggen dan gebieden waar zo min mogelijk weerstand/overlast te verwachten valt. Dat zijn de Middenbaan (nauwelijks woningen nabij) en het Doormanplein (enkele woningen nabij). Goed overleg met alle betrokkenen is dan ook nog altijd noodzakelijk, alsmede toezicht & handhaving.

Bewoners Havenhoofd ongerust

Een aantal bewoners van het Havenhoofd geeft aan zich zorgen te maken aangezien die wens van de horecagelegenheden het Havenhoofd tot een “potentieel proefgebied” maakt, zo stelt de VvE Waalkwartier in een brief aan de gemeenteraad. Ze zijn ervan overtuigd dat ruimere openingstijden meer overlast tot gevolg zal hebben.

Ook een individuele bewoner heeft zijn zorgen geuit bij de gemeenteraad: “Als bewoner van het Havenhoofd baart dit mij grote zorgen. Als de terrassen aan het Havenhoofd langer open blijven dan momenteel is toegestaan betekent dat een enorme verslechtering van het woon- en leefklimaat, en niet in het minst van de nachtrust van omwonenden.” Hij doet een dringend beroep op de gemeenteraad om de belangen van omwonenden zorgvuldig af te wegen.

Echt voor Barendrecht (EVB) ziet het Havenhoofd niet als geschikte pilot locatie vanwege de hoeveelheid woningen in de nabijheid en omdat er recent juist veel problemen zijn opgelost.

Foto: Het Havenhoofd (Carnisselande)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »