Oude zwembadlocatie: Informatieavond gebiedsvisie Stationstuin, Barendrecht

BARENDRECHT – Wethouder Dirk Vermaat (Wonen) en directeur Alfred van den Bosch (Stichting Woonvisie) zetten gisteren (Donderdag 23 juni 2016) hun handtekeningen onder de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen aan de Stationstuin. Het is de bedoeling dat de bouw start in de tweede helft van 2018, op de voormalige zwembadlocatie nabij het NS-station. In de Stationstuin komen levensloopbestendige woningen in diverse prijsklassen.

De ontwikkelaar van het gebied is BAM Woningbouw. BAM en Woonvisie werken de komende periode een geschikt en haalbaar plan uit voor de Stationstuin. Dit plan moet voldoen aan de gebiedsvisie Stationstuin, die in oktober 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de gebiedsvisie staan de randvoorwaarden  waaraan ontwikkelingen op deze locatie moeten voldoen.

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de plannen voor de ontwikkeling van de Stationstuin. Dit gebeurt naar verwachting begin 2017. Omwonenden en andere geïnteresseerden worden hierover geïnformeerd. Omdat een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, start de bouw van de woningen op z’n vroegst in de 2e helft van 2018.

Nieuwsbrief

Belangstellenden worden via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het proces rondom de ontwikkeling van de Stationstuin. Geïnteresseerden kunnen zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar c.tang@[@] barendrecht.nl, onder vermelding van digitale nieuwsbrief Stationstuin.

Foto: Dirk Vermaat, wethouder gemeente Barendrecht (links) en Alfred van den Bosch, directeur Stichting Woonvisie (rechts)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »