Oude zwembadlocatie: Informatieavond gebiedsvisie Stationstuin, Barendrecht

BARENDRECHT – Op 16 september bent u in het gemeentehuis van harte welkom bij de informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie voor de Stationstuin (Oude Zwembad locatie ‘t Keerpunt). Het college van burgemeester en wethouders wil op de voormalige oude zwembadlocatie een aantrekkelijke woonlocatie met onder andere levensloopbestendige woningen realiseren. De afgelopen maanden is gewerkt aan een gebiedsvisie waarin de randvoorwaarden staan. Door de aantrekkelijke ligging nabij het station van Barendrecht en vanwege de ambitie op deze plek een mooie, beschutte wijk te realiseren, is gekozen voor de naam Stationstuin.

Naar verwachting start de bouw op zijn vroegst medio 2018. Tot dat moment zal er een jongeren schuilhut op het terrein worden geplaatst.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst start om 19.30 uur met een centrale presentatie. Daarna kunt u in diverse informatiehoeken terecht om uw vragen te stellen of uw reactie achter te laten. De avond duurt tot 21.30 uur.

Innovatief

In de Stationstuin wil het college tevens ruimte bieden aan innovatieve woonvormen, waardoor bijvoorbeeld de combinatie zorg en wonen beter te combineren valt. De complete visie en randvoorwaarden voor ontwikkeling van de Stationstuin staan in de gebiedsvisie.

Tijdelijke invulling locatie

Binnenkort wordt ter hoogte van het tijdelijke trapveldje een tijdelijke schuilhut geplaatst. De schuilhut die tot de realisatie van de Stationstuin blijft staan, is een initiatief van een aantal Barendrechtse jongeren. De jongeren zochten met hulp van een jongerenwerker van KijkopWelzijn via het platform Buurt Bestuurt naar draagvlak. Via Buurt Bestuurt zetten betrokken bewoners van de wijken Binnenland en Noord zich in voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Voor vragen of deelname kunt u contact opnemen met Buurt Bestuurt via bb.barendrecht. bn@gmail.com.

Besluitvorming gebiedsvisie

De behandeling van de gebiedsvisie Stationstuin vindt naar verwachting plaats op dinsdag 22 september in de commissie Ruimte, waarna de gemeenteraad op 13 oktober een besluit neemt. Beide vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken.

Schriftelijke reacties die de gemeente op 16 september ontvangt, worden gebundeld en toegevoegd aan de vergaderstukken voor de commissie en raad. Na vaststelling van de gebiedsvisie moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Naar verwachting start de bouw op zijn vroegst medio 2018.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Aankondigingen« | »