Locatie Stationstuin (Oude Zwembadlocatie) bij het NS Station van Barendrecht

BARENDRECHT – Wethouder Dirk Vermaat (Wonen) en Leendert den Heijer (directeur BAM Woningbouw) hebben vandaag (Vrijdag 20 mei 2016) hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Stationstuin. De intentie is om de komende maanden tot een samenwerkingsovereenkomst te komen met BAM Woningbouw. Het is de bedoeling dat de bouw van onder andere levensloopbestendige woningen op de voormalige oude zwembadlocatie nabij het NS-station in de tweede helft van 2018 start.

BAM woningbouw was tot eind 2011 eveneens de ontwikkelende partij voor de Stationstuin (toen nog oude zwembadlocatie/Vlinderslag genaamd). Helaas was in die periode geen woningbouwcorporatie bereid om te  bouwen in dit gebied. BAM Woningbouw gaat de komende periode aan de slag met de uitwerking van een nieuw plan op deze locatie. Zij gaan daarvoor in gesprek met mogelijke partners, zoals woningbouwcorporaties en beleggers. Ook worden verdere afspraken gemaakt tussen de gemeente en BAM over het betrekken van de omgeving bij de planvorming. Het nieuwe plan moet uiteraard voldoen aan de gebiedsvisie Stationstuin die in oktober 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de gebiedsvisie staan de randvoorwaarden  waaraan ontwikkelingen op deze locatie moeten voldoen.

Besluitvorming

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de plannen voor de ontwikkeling van de Stationstuin. Dit gebeurt naar verwachting begin 2017. Omwonenden en andere geïnteresseerden worden hierover vanzelfsprekend geïnformeerd. Omdat een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, start de bouw van de woningen op z’n vroegst in de tweede helft van 2018.

Belangstellenden kunnen via een digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van het proces rondom de ontwikkeling van de Stationstuin. Geïnteresseerden kunnen zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar: c.tang [@] barendrecht.nl onder vermelding van digitale nieuwsbrief Stationstuin.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »