Supermarkt MCD, Marijkesingel, Barendrecht

BARENDRECHT – In december 2015 vond een informatieavond plaats over de uitbreidingswensen van de firma Boon voor de MCD supermarkt in de Oranje-wijk. Tijdens deze avond gaven meerdere mensen, vooral omwonenden, aan graag betrokken te willen worden bij de planvorming.

Dit gebeurt inmiddels via een klankbordgroep met vertegenwoordigers namens het bewonerscomité Oranjewijk, de Dr. Schaepmanschool, de firma Boon (eigenaar MCD), de firma Lanvas (vastgoedbeheerder) en de gemeente Barendrecht.

Bezwaren

De gemeente werd tijdens de informatieavond overvallen door de bezwaren van omwonenden. Vooral het laad- en lospunt aan de Marijkesingel, met de bijbehorende vrachtwagens, bleek een punt van bezwaar voor bezorgde omwonenden. Meer dan 40 huishoudens hebben zich inmiddels bij de bewonersgroep Oranjewijk aangesloten: “De bewonersgroep heeft zich tot doel gesteld om de overlast in de Oranjewijk ten gevolge van de uitbreiding van de MCD supermarkt zoveel mogelijk te beperken, en tenminste te zorgen dat geen vrachtverkeer door de Marijkesingel gaat rijden.

Marijkesingel

Omwonenden van de supermarkt gaven in december aan vooral problemen te hebben met de mogelijke verplaatsing van het laden en lossen naar de zijde van de Marijkesingel en de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Uit recentelijk onderzoek door de firma Boon blijkt dat voor de winkeluitbreiding het laden en lossen niet aan de Marijkesingel hoeft te komen, maar op de huidige positie behouden kan worden.

De komende maanden moet onderzocht worden of dit ook verkeerstechnisch en voor wat betreft het aantal benodigde parkeerplaatsen haalbaar is.

Verkeersonderzoek

Tijdens het verkeersonderzoek vinden bijeenkomsten met de klankbordgroep plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt tevens gesproken over de inrichting van de openbare ruimte aan de zijde van onder andere de Marijkesingel. Zodra een oplossing voor handen is, die zowel voor de klank- bordgroep, de firma Boon, de firma Lanvas en de gemeente acceptabel is, wordt een nieuwe informatieavond georganiseerd. De verwachting is dat de informatieavond voor de zomer kan plaatsvinden. Tot die tijd worden geen formele stappen gezet.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »