Doormanplein, Barendrecht

BARENDRECHT – Mocht het college zijn plannen voor de invoering van een autovrij Doormanplein niet aanpassen aan de huidige ontstane situatie, dan kan de gemeente binnenkort een rechtszaak verwachten. Dit stelt een groep bewoners en ondernemers rond het Doormanplein die eerder al bezwaar hebben gemaakt tegen het autovrij maken van het Doormanplein.

Het college ging enkele weken geleden akkoord met een verzoek van de rechtbank om het verkeersbesluit één maand uit te stellen. Zo zou de bezwaarprocedure kunnen worden afgehandeld en daarna pas het autovrije Doormanplein worden ingevoerd.

Gemeente heeft extra tijd nodig

De gemeente heeft de bezwaarmakers echter laten weten 6 weken extra de tijd nodig te hebben om de bezwaren af te handelen. De jurist van de gemeente schrijft aan de betrokkenen: “Wij moeten binnen twaalf weken na afloop van de bezwaartermijn een besluit nemen over het bezwaarschrift. We zien echter geen kans uw bezwaarschrift binnen de termijn af te handelen en daarom verlengen we de beslistermijn met zes weken.

In de bezwaren geven de belanghebbenden, verenigd in de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (BVODKB), aan waarom het verkeersbesluit niet zou moeten worden ingevoerd. Voornamelijk de alternatieve parkeerplek is een heikel punt voor ondernemers en bewoners: “De ondernemers op het Doormanplein lijden direct financiële schade als deze maatregel wordt ingevoerd, immers de klanten kunnen niet alleen meer vlak bij de onderneming parkeren, ze moeten zoeken naar een parkeerplek verderop.

Uitstel verkeersbesluit geëist

De gemeente zegt in de brief aan de bezwaarmakers niets over het uitstellen van de ingangsdatum van het verkeersbesluit: het autovrij maken van het Doormanplein. Dit is de reden dat de BVODKB opnieuw een verzoek bij de rechtbank in Rotterdam heeft ingediend om van de gemeente te eisen dat het autovrije Doormanplein wordt uitgesteld nu ze zelf ook meer tijd nodig zeggen te hebben: “Wij verzoeken de Rechtbank een voorlopige voorziening te treffen in de vorm van een uitstel van de invoering van deze verkeersmaatregelen totdat de volledige rechtsgang haar beloop heeft gehad. (…) Graag zullen wij een en ander toelichten tijdens een zitting.

Zoals eerder ook al naar voren kwam in het proces voelen de bezwaarmakers zich niet serieus genomen. Ze zijn door het huidige besluit “pissig”, zo stelt de bewonersvereniging. De vereniging noemt de actie van de gemeente een “truc” die ze al aan hadden zien komen. De rechtbank zal zo snel mogelijk gaan beslissen over de vervolgstappen.

Update: De gemeente geeft aan op dit moment nog niet te kunnen vertellen of het verkeersbesluit wordt uitgesteld omdat het college hier nog een besluit over moet nemen: “We zijn in afwachting van het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Daarna neemt het college een besluit.

Update 18 maart: “De commissie voor de bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht over de bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit voor het autovrij maken van het Doormanplein. Het college van burgemeester en wethouders bestudeert het advies momenteel en neemt dinsdag 22 maart 2016 een besluit.

Doormanplein

Zie ook:



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht



« | »