Doormanplein, Barendrecht (Avond)

BARENDRECHT – Het parkeervrij maken van het Doormanplein is op woensdag 2 december het thema van een informatieavond die wordt gehouden door de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht (VDOB).

Aanvang vind plaats om 20.15 uur in zaal De Ontmoeting, naast de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 146 te Barendrecht. De avond wordt geleid door Jos Vis.

Plannen

Het is alweer twee jaar geleden dat alle politieke partijen in Barendrecht zich tijdens een jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht achter de plannen schaarden om de historische dorpskern nog aantrekkelijker te maken. Belangrijk onderdeel daarvan was het autovrij maken van het Doormanplein.

In diezelfde vergadering heeft de vereniging toegezegd zich er sterk voor te maken dat er een zorgvuldige procesgang zou plaatsvinden bij het onderzoeken van de consequenties welke de uitvoering van dit plan met zich zou meebrengen. Daarbij was de inzet erop gericht om de al 30 jaar lopende discussie over dit stukje van ons dorp nu tot een besluit te gaan brengen.

Eerste bijeenkomst

Via een eerste informatieavond die op 18 juni door de vereniging georganiseerd werd in het gemeentehuis, werden de betrokkenen op de hoogte gebracht van de stand van zaken van dat moment. Met de informatie die tijdens die bijeenkomst werd opgetekend is door de projectgroep verder gewerkt tot een sterk verbeterd en breed gedragen plan dat nu voorligt.

Het college van B&W heeft op basis hiervan inmiddels het besluit genomen en dit werd op 10 november gepubliceerd in de Staatscourant. Binnen een periode van 6 weken kan hiertegen bezwaar gemaakt worden.

Informatieavond

Op donderdag 2 december (20:15 uur) wordt weer een informatieslag gemaakt. Bezoekers worden op de hoogte gebracht van de details van het plan en men krijgt in meerdere groepen de gelegenheid om te reageren en mee te denken over de vervolgstappen.

Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht : “We verwachten dat alle aanwezigen door een open communicatie op die avond een scherp beeld krijgen van de te verwachten situatie en we hopen met de reacties goed richting te kunnen geven aan de genoemde vervolgstappen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »