De Elf Ranken (Laurens), Middeldijkerplein

BARENDRECHT – De Barendrechtse PvdA fractie heeft vragen gesteld aan het college over een dreigende vervroegde sluiting van het restaurant in De Elf Ranken aan het Middeldijkerplein. De partij geeft aan uit betrouwbare bron te hebben vernomen dat het restaurant met ingang van 24 december 2015 onverwacht definitief wordt gesloten na 17:00 uur.

De fractie verzoekt het college om in gesprek te gaan met Laurens om deze wijkfunctie in Carnisselande te behouden, ook na 17:00 uur.

Teruglopende activiteit Carnisselande

Ed Mol namens de PvdA: “Onze fractie betreurt in hoge mate dat deze belangrijke wijkfunctie in Carnisselande komt te vervallen. Carnisselande een wijk welke sommige collegeleden niet eens goed kunnen spellen. In Carnisselande woont bijna de helft van de Barendrechtse bevolking, ook autochtone Barendrechters wonen hier. Net als het slecht onderhouden winkelcentrum is er nu aan het Middeldijkerplein teruglopende activiteit met alle gevolgen die daar bij horen.

Vragen

De volgende drie vragen zijn gesteld aan het college:

  • Is het college op de hoogte van dit besluit? Zijn er in het verleden afspraken gemaakt over deze wijkfunctie?
  • Is het college bereid om met Laurens in gesprek te gaan om deze functionaliteit voor de wijk te behouden?
  • Onze fractie vraagt dit college en het ambtenarenkorps dringend om Carnisselande als volwaardige deel van Barendrecht te zien , en als zodanig te behandelen.


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »