OM onderzoekt faciliterende rol Barendrechts autoverhuurbedrijf bij grootschalige invoer van cocaïne

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft een bedrijfspand aan de Lubeck in Barendrecht voor drie maanden gesloten, vanwege het faciliteren van georganiseerde criminaliteit. “Een typisch voorbeeld van ondermijning waar wij als gemeente, samen met onze partners, scherp tegen optreden”, aldus burgemeester Van Belzen.

Veel illegale activiteiten zijn niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, vergunningen, misbruik van sociale voorzieningen, belastingontduiking of het financieren van publieke functies met crimineel verkregen geld. Het misbruiken van bestaande diensten en functies door criminelen noemen we ondermijning. Gemeenten treffen maatregelen om ondermijning te voorkomen of te stoppen. Burgemeester Van Belzen: “Ondermijning tast de structuur van onze rechtstaat aan. De criminele activiteiten bij dit bedrijfspand zijn hier een voorbeeld van. We laten niet toe dat criminelen misbruik maken van bestaande voorzieningen.

Malafide autoverhuurbedrijf

De sluiting van het pand betreft een malafide autoverhuurbedrijf. De politie informeerde de burgemeester hierover. Uit strafrechtelijk onderzoek bleek dat het pand werd ingezet bij grootschalige handel in cocaïne. Vanuit het bedrijf werden doelbewust auto’s geleverd voor verschillende criminele activiteiten, in relatie tot de cocaïnehandel. Ook werd op het bedrijfsterrein een gestolen auto aangetroffen.

Sociale- en verkeersveiligheid

Vorige maand maakte het college al bekend de komende jaren 3 miljoen euro te investeren in de aanpak van sociale- en verkeersveiligheid. Daarin is ook aandacht voor ondermijning, door het uitbreiden van cameratoezicht en de inzet van automatische kentekenplaatherkenning (ANPR).

Ondermijning melden

De gemeente Barendrecht kwam in 2018 met het Actieplan Ondermijning, met als doel het vroegtijdig signaleren van mogelijke ondermijning en het oppakken van deze signalen, samen met een netwerk van betrokken partners. Het zichtbaar maken van acties tegen ondermijning is daar ook onderdeel van. “Zelf treden we hard op tegen ondermijning. Maar iedereen kan melding doen van ondermijning. Dus heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Meld het!”, aldus burgemeester Van Belzen.

Kijk voor meer informatie over ondermijning, en hoe u vermoedens daarvan kunt melden, op barendrecht.nl/ondermijning.

Artikelfoto: Het autoverhuurbedrijf aan de Lubeck waar de politie in november 2020 binnen viel. / Onderstaande foto: De door de politie geforceerde deur bij de inval in november 2020

« | »