Aldi koopt winkelpand aan de Voordijk voor supermarkt van 1.000m²

BARENDRECHT – De gemeenteraad is afgelopen dinsdag, tijdens een besloten (niet openbaar) deel van de gemeenteraadsvergadering, akkoord gegaan met voorgesteld beleid van het college van B&W om de vestigingsmogelijkheden van supermarkten in Barendrecht te beperken: “Op dit moment is het op verschillende locaties, ook buiten de centra, mogelijk om grote supermarkten te realiseren. Dit willen we beperken tot enkel de (bestaande, red) centra, mits dit met grote zorg en aandacht voor de aanwezige omgeving gebeurt.”

Hoewel de gemeente stelt dat het beleid niet bedoeld is om de komst van supermarkten op zichzelf tegen te gaan, wordt verderop duidelijk wat het doel wel is: “Ons doel is het beperken van de vestigingsmogelijkheden voor supermarkten tot enkel de centra en het stellen van nadere eisen voor nieuwbouw en uitbreiding hierbinnen. Hiermee wordt overlast beperkt en streven we naar een toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimte in de centra van de gemeente Barendrecht. (…) Dit besluit heeft als doel de leefbaarheid in Barendrecht te vergroten en de centra te versterken. 

Aldi

Hoewel het nergens in de documenten expliciet benoemd wordt: de Aldi wil een supermarkt beginnen aan de Voordijk en heeft hiervoor in november een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag loopt nog steeds. De gemeente ziet dat er behoefte is van supermarkten om zich te vestigen in Barendrecht en wil hiervoor ‘regels’ opstellen, maar ook ongewenste ontwikkelingen voorkomen: “Het is wenselijk om te voorkomen dat zich binnen Barendrecht ontwikkeling van supermarkten voordoet welke de Barendrechtse winkelcentra ontwrichten en mogelijk leegstand ontstaat

Concentreren van detailhandel

De gemeente Barendrecht wil met dit beleid de supermarkten op plekken in het centrum/winkelkernen concentreren: Carnisse Veste, Middenbaan, Muziekplein, Marijkesingel, de toekomstige kern van de Stationstuinen – en als enige bestaande uitzondering buiten zo’n kern: De Lidl aan de Pesetastraat. Gemeente Barendrecht: “Er komen aanvragen om buiten de centra ook een supermarkt te realiseren evenals aanvragen om binnen de centra extra supermarkten te realiseren. Hoewel deze zouden kunnen voldoen in een behoefte van de consument, zien we ook de keerzijde, zoals veel logistieke bewegingen, geluidsoverlast en verkeers- en parkeerproblemen en veel fietsparkeren voor de deur. Het levert dus naast gemak ook problemen op in de openbare ruimte en voor bewoners. Dat vraagt dus om een zorgvuldige balans.

Voorbereidingsbesluit

Het nu vastgestelde beleid is opgenomen in een ‘voorbereidingsbesluit’, welke afgelopen dinsdag is besproken in de gemeenteraad (stemming uitslag onbekend, (nog) niet openbaar gemaakt door de gemeente): Op dit moment is het besluit een soort stok achter de deur van de gemeente om de ontwikkelingen onder eigen controle te houden, of in dit geval: te bevriezen/blokkeren.

Het is vooralsnog tijdelijk beleid (voor 1 jaar) en stelt de gemeente(raad) in staat om dit beleid het komende jaar uit te werken tot definitief beleid. Het is hierom dan ook aannemelijk te noemen dat, op basis van het huidige voorbereidingsbesluit, de Aldi geen vergunning zal krijgen voor de supermarkt aan de Voordijk. Het besluit strekt echter verder: Het is momenteel voor alle supermarkten verboden om zonder vergunning bestaande of nieuwe supermarkten te realiseren of uit te breiden (“verboden is om zonder omgevingsvergunning nieuwe supermarkten te vestigen, in gebruik te nemen of bestaande supermarkten uit te breiden“)

Eisen

Om nieuwe supermarkten/uitbreiding (in ieder geval het komende jaar) alsnog mogelijk te maken moet een supermarkt aan een aantal eisen voldoen: In een centrum/winkelgebied gevestigd zijn (hierdoor zou het verzoek van Aldi al afvallen), voldoende parkeerplaatsen hebben, extra verkeersbewegingen moeten in overeenstemming zijn met ‘goede ruimtelijke ordening’, bevoorrading moet geen hinder voor verkeer opleveren (en geen geluidsoverlast), er moet worden aangetoond dat er sprake is van ‘kwantitatieve uitbreidingsruimte’ (oa of er vraag naar is en het meerwaarde heeft).

Zie ook: Alternatieve locatie voor ALDI in centrum bespreekbaar, maar proces voor supermarkt aan Voordijk gaat doorBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »