Voorlopige portefeuilleverdeling van nieuwe college van B&W

BARENDRECHT – In de eerste vergadering van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders is een besluit genomen over de voorlopige indeling van de portefeuilles van de collegeleden.

Ook is de volgorde van locoburgemeesters en de vervangingsregeling vastgelegd. Daar waar het college bevoegd is, is bepaald wie de gemeente vertegenwoordigt in de verschillende verbonden partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen. Wanneer de derde en vierde wethouder zijn benoemd zal de portefeuilleverdeling worden aangepast. Het streven is om in mei de twee andere wethouders te benoemen.

Verdeling

Wethouder Lennart van der Linden wordt 1e locoburgemeester en is verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Economische Zaken. Ook wordt hij aanspreekpunt voor het project Havenhoofd en Integrale Veiligheid.

Wethouder Dirk Vermaat wordt 2e locoburgemeester en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de portefeuilles Afval, Kunst, cultuur en evenementen, Buitenruimte en Wijken en bewonersinitiatieven. Hij neemt de projecten Trefpunt, Centrum Aanpak en Stationstuinen onder zijn hoede.

Burgemeester Govert Veldhuijzen blijft verantwoordelijk voor Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Brandweerzaken en Kabinetszaken. Tijdelijk gaat hij de portefeuilles Onderwijs en Vastgoed waarnemen.

Vacature Wethouder Sociaal Domein

Het college gaat uit 4 wethouders bestaan. De procedure voor werving van de derde en vierde wethouder wordt in de komende tijd voortgezet. Voor één van deze wethouders is een openbare wervingsprocedure gestart. Geïnteresseerden in de functie Wethouder Sociaal Domein kunnen zich uiterlijk 22 april aanstaande bij de griffie melden: barendrecht.nl/vacature-wethouder-sociaal-domein.

Volledige overzicht van de verdeling van onderwerpen/projecten:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »