Windmolens in Barendrecht mogen 250 ipv 150 meter hoog worden

BARENDRECHT – Wethouder de Jonge heeft de gemeenteraad recent geinformeerd over nieuwe regels voor de bouw van windmolens in Barendrecht. Waar er de afgelopen jaren werd gesproken van een maximale hoogte van 150 meter, blijkt deze beperking inmiddels niet meer van kracht te zijn:

Tot voor kort gold er vanuit de Luchtvaart Inspectie Leefomgeving en Transport een beperking voor de  bouwhoogte voor windmolens als gevolg van de nabijheid van Rotterdam The Hague Airport en de gevolgen voor luchtvaartverkeer“, aldus de wethouder. Recent zijn voor andere windparken in de regio deze beperkingen opgeheven.

250 meter hoog

Na ‘aeronautisch onderzoek‘ is deze beperking nu ook in Barendrecht opgeheven, zo vervolgt de wethouder: “Door de Inspectie is aangegeven dat voor windlocatie Vaanplein de hoogtebeperking, ongeveer in lijn met Brielse Maasdijk en Beneluxplein, vastgesteld kan worden op maximum tiphoogte van 250 meter.” Dit was tot voor kort nog maximaal 150 meter, waar (direct) omwonenden ook al bezwaar tegen hebben.

Weerstand

Oppositiepartij ‘Echt voor Barendrecht’ (EVB) wil een andere aanpak rond het windmolens dossier in Barendrecht. EVB spreekt van ‘megawindturbines in Barendrecht’ en wil de bouw hiervan voorkomen, de partij dient bij de komende raadsvergadering 2 moties in om de wethouder haar strategie te laten aanpassen: “Echt voor Barendrecht dient twee voorstellen in om de windturbine strategie van wethouder De Jonge (GroenLinks) te wijzigen. EVB wil ten eerste dat Barendrecht van buurgemeente Hoeksche Waard eist dat vergunningen voor megawindturbines langs de Oude Maas worden ingetrokken. En ten tweede dat de plannen voor het actief realiseren van windturbines tot 250 meter op Vaanplein van tafel gaan.

EVB fractievoorzitter Lennart van der Linden: “Een meerderheid in de gemeenteraad in Barendrecht heeft zich de afgelopen jaren kritisch getoond over megawindturbines in en om Barendrecht. Het college van B&W gaf tot 2018 invulling aan die kritische koers. Maar nu niet meer.” Van der Linden is eveneens kritisch over wethouder de Jonge haar aanpak: “Ze wil nieuwe regels niet afwachten, maar actief eigen plannen maken en tegelijkertijd met ontwikkelaars onderhandelen. De Jonge hint daarbij op megawindturbines tot wel 250 meter hoog. Volgens EVB de verkeerde aanpak.

De raad heeft 29 zetels. En GroenLinks,D66 en de PvdA zijn daarin met 4 zetels de enige uitgesproken voorstanders. Een windturbine-kritische gemeenteraad moet daarom bijsturen. En voor een andere aanpak kiezen”, aldus Van der Linden.

Update: Marcel Eichhorn stelt namens de PvdA Barendrecht niet voor windturbines in Barendrecht te zijn, nav de uitspraak van Van der Linden hierboven: “Hard roepen is voor dhr vd Linden belangrijker dan ons partijprogramma lezen. PvdA is tegen windmolens in Barendrecht, de bebouwde omgeving leent zich er gewoon  niet voor. Roepen, roepen, roepen, om de aandacht te verleggen. De EvB had beter kunnen zeggen, onze alles of niets strategie leidt nu tot 250 meter mega windmolens. Dit komt door ruimere regels rondom het vliegveld Zestienhoven Rotterdam.

Ontwikkelaar

De wethouder geeft in een brief aan te onderzoeken of ‘er kan worden volstaan met minder (maar krachtigere) windturbines en dus een kleiner plangebied en dat daarmee een deel van het Zuidelijk Randpark niet  hoeft te worden bestemd voor windenergie.‘ De gemeente verwacht dat een ontwikkelaar voor de windmolens eind 2021 bekend zal zijn.

Ook zijn er reeds gesprekken geweest met de grondeigenaren Staatsbosbeheer en het Recreatieschap IJsselmonde: “Staatsbosbeheer en het recreatieschap hebben toegezegd de tender op korte termijn op te starten zodat voor het einde van dit jaar duidelijk is welke marktpartij (mogelijk in combinatie met een lokale energiecoöperatie) de gronden van de grondeigena(a)r(en) wenst te gaan ontwikkelen voor windenergie.

Klankbordgroep

De gemeente is deze maand begonnen met een klankbordgroep over de windmolens bij het Vaanplein: “Via een uitvraag hebben we 16 aanmeldingen van bewoners en vertegenwoordigers van de genoemde gebiedscommissies ontvangen en met deze groep gaan we in gesprek. Het doel is om gevraagd en ongevraagd schriftelijke adviezen over diverse onderwerpen te ontvangen van deze klankbordgroep. Ik verwijs nog graag naar onze brochure hierover.

Foto’s: Werkzaamheden (heien) aan de voet van één van de windmolens langs de Oude Maas eerder vandaag, aan ‘de overkant’ van de Oude Maas bij Barendrecht. Hier wordt momenteel al gewerkt aan de bouw van 5 windmolens van 185 meter hoog: 2 tegenover ‘de bult’ in Carnisselande en 3 aan de andere kant van de Heinenoordtunnel: o.a. 2 tegenover de trimbaan langs de Oude Maas en nog één recht tegenover Pannenkoekhuis Oude Maas in Barendrecht. (foto 4 is een impressie van de windmolen ontwikkelaar hoe de betreffende windmolens er vanuit Carnisselande uit zullen zien):Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »