Raadszaal gemeentehuis Barendrecht 2014

BARENDRECHT – Informateur Simon Zuurbier heeft afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de mogelijke samenstellingen van een nieuw college in de gemeenteraad van Barendrecht. Zijn opdracht als informateur was als volgt:

Onderzoek de mogelijkheden van een stabiele coalitie die in lijn is met de uitslag van de verkiezing en op voldoende steun in de gemeenteraad kan rekenen.

Conclusie

De conclusie luidt dat een college bestaande uit EVB, CDA en D66 (op basis van dit onderzoek) de voorkeur krijgt. De vraag blijft echter of D66 daadwerkelijk de derde coalitiepartner moet worden of dat dit toch SGP-CU is. De SGP-CU staat wat betreft standpunten dichter bij die van EVB. Aan de andere kant heeft EVB voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met D66 en is dit draagvlak voor samenwerking met D66 er ook bij de andere partijen.

De informateur zal maandagavond 7 april (19:00) de gemeenteraad informeren over de ontwikkelingen en toelichting geven op het rapport.

Advies

Het volgende advies voor een coalitieakkoord is voorgedragen door informateur Simon Zuurbier:

Ik adviseer dat EVB, CDA en D66 met elkaar om de tafel gaan om te komen tot de opstelling van een coalitieakkoord, de wethouders voor te dragen om een college te vormen en afspraken te maken over de portefeuilleverdeling. Het is aanbevelenswaardig dat het CDA en D66 vooraf nog met elkaar aan tafel gaan om eventuele misverstanden uit het verleden uit de weg te ruimen.

 Werkwijze onderzoek

Om een onderzoek uit te voeren dat in lijn ligt met de gestelde opdracht zijn een aantal vragen opgesteld om de benodigde informatie te verkrijgen van de verschillende politieke partijen:

  • De bespreekbare en dus onderhandelbare programmapunten.
  • De niet onderhandelbare punten.
  • Of er programmapunten als voorwaarde worden gesteld voor deelname aan een college.
  • Welke hoofdthema’s de fracties van belang vinden om te worden opgenomen in een coalitieakkoord.
  • Welke coalitie de voorkeur heeft, al of niet met aangeven van een tweede variant.

Tussenconclusies

Uit de rapportage komen nog enkele opvallende tussenconclusies. Zo zijn CDA, SGP-CU en D66 potentiele collegepartijen, maar blijkt ook dat er voor de VVD “ruim onvoldoende steun (is) in de raad” als collegepartij. Alleen D66 noemt de VVD als tweede variant.

De PvdA en GL (Groenlinks) worden door geen enkele andere partij in zowel de eerste als tweede voorkeur genoemd als partij om een college mee te vormen.

De informateur merkt tevens nog op:

De uitgesproken voorkeursvarianten zijn primair gebaseerd op de nieuwe zetelverhouding in de raad. Dat is ook belangrijk omdat een onderdeel van mijn opdracht is een coalitie te onderzoeken die “in lijn met de verkiezingsuitslag “is.

Het volledige rapport (met o.a. alle tussenconclusies) kan hier worden gedownload.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »