Gemeentehuis Barendrecht (Binnenhof, gemeentehuisplein)

BARENDRECHT – Begin juli deelde burgemeester van Belzen de resultaten van een onderzoek naar de mogelijke wel/niet overtredingen van wethouder Roopram van de coronaregels. Conclusie in het kort: Het leek er niet op dat de regels zijn overtreden. Diverse media hebben over de beschuldigingen en het onderzoek bericht.

Sommatie

Het Algemeen Dagblad (AD) ontving na een publicatie echter een bericht van een door wethouder Roopram ingeschakelde advocaat: De eis was om het artikel te rectificeren. De advocaat bracht in dat het nieuwsbericht “smadelijke en lasterlijke uitspraken” bevatte, de “eer en goede naam van cliënte schaden“, hierbij werden diverse wetsartikelen aangehaald. Ook zouden artikelen “expliciet onjuiste feiten weergeven.” (volledige sommatie, PDF, vanaf blz 9)

Het AD weigerde de rectificatie en de artikelen over de zaak staan nog steeds online. Voor zover bij het college bekend, is het daar ook bij gebleven: een enkele sommatie. Er zijn daarna geen daadwerkelijke juridische stappen genomen tegen de krant, ondanks dat er in de sommatie stellig werd beweerd dat de artikelen ‘onrechtmatig’ zouden zijn.

Uit nadere vragen door Echt voor Barendrecht (EVB) aan het college werd duidelijk dat de gemeente de advocaatkosten voor het opstellen van de sommatie heeft betaald. De ingeschakelde Amsterdamse advocate bracht hiervoor € 2.360,- in rekening.

Terugvorderen

EVB wil nu dat de wethouder alsnog de kosten zelf draagt en niet de gemeente: “Het college van B&W, minus de burgemeester, wil de rekening voor deze actie door de Barendrechtse gemeenschap laten betalen. Echt voor Barendrecht (EVB) is het daarmee oneens.” Raadslid Dirk Vermaat: “Privégevechten met de media behoren privé betaald worden. Wethouders hebben een salaris van ruim € 90.000 bruto en daar bovenop een onkostenvergoeding van ruim € 4.000 netto per jaar. Meer dan voldoende om een incidentele kostenpost van € 2.360 te betalen. De gemeenschap hiervoor laten opdraaien, is ongepast.

Vermaat dient tijdens de raadsvergadering van 22 september een initiatiefvoorstel in om deze wens in stemming te brengen (“Het door de gemeente Barendrecht betaalde bedrag ad € 2.360 aan advocaatkosten (…) aan te merken als illegaal, onwettig, onrechtmatig en onzedelijk.“). Daarnaast wil de partij inzicht in de geheime notulen over de kwestie. Een opvallend derde punt in het voorstel: De partij roept eveneens op om een ‘ordentelijke sommatiebrief‘ op te stellen als er juridische stappen moeten worden gezet om het bedrag terug te vorderen bij de wethouder.

Het is op dit moment onbekend of er coalitiepartijen zijn die ‘voor’ het voorstel van EVB zullen stemmen.

Moreel en financieel steunen

Het college schrijft in een antwoordbrief aan EVB het volgende over de kwestie: “Wethouder Roopram werd door o.a. de fractie van EvB en het AD aangesproken vanwege haar publieke functie als wethouder. In dat licht heeft het college besloten wethouder Roopram zowel moreel als financieel te steunen inzake de publicatie van het AD. Als burgemeester heeft burgemeester Van Belzen verschillende verantwoordelijkheden die hem noopten ter zake geen standpunt in te nemen.

Overwegingen

Alle overwegingen van de wethouders om te besluiten mee te betalen zijn niet volledig openbaar. Notulen waarvan de exacte inhoud dus onbekend is blijven geheim: “Het feit dat in het onderhavige gevalgeheimhouding is opgelegd, maakt niet, dat naar de mening van het college, de gemeenteraad op enige wijze werd of wordt belemmerd in haar controlerende taak.

Vogelvrij

Wel wordt in de brief nog een statement gemaakt door de wethouders. Ze stellen dat de actie van EVB, door de mogelijke overtredingen van de wethouder in de openbaarheid te brengen, de wethouder ‘vogelvrij’ werd en dat dat is veroorzaakt door een ‘andere ambtsdrager’, ogenschijnlijk doelend op raadslid van der Linden (EVB), de indiener van de initiële vragen over het handelen van de wethouder in de horecagelegenheid.

Uit de brief: “De reden voor betaling door de gemeente is gelegen in de aan wethouder Roopram gegeven morele steun, waarbij geldt dat het vogelvrij worden van een politieke ambtsdrager door het uitoefenen van een wettelijk recht door een andere politieke ambtsdrager in beginsel niet voor rekening en risico van de betreffende politieke ambtsdrager hoeft te komen

Opmerking: Eerder stond in dit artikel dat EVB een motie ging indienen. Dit was een fout van BarendrechtNU, het betreft een initiatiefvoorstel. Het artikel is aangepast.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »