D66: "D66 krijgt het voor elkaar!"

BARENDRECHT — [Video] Volgende week vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar wat wil iedere partij? Waar staan ze voor? En hoe gaan ze dat doen? De komende week lees je dagelijks op BarendrechtNU over de visie en standpunten van een lokale politieke partij.

Vandaag aan het woord: D66 Barendrecht. Bekijk hier de video met de lijsttrekker Marcel van Prehn.

Bekijk hier (in de loop van de week) alle artikels en video’s van de politieke partijen.


D66 aan het woord

Marcel van Prehn namens D66 Barendrecht:

Wat wil D66 de komende 4 jaar verbeteren, veranderen of toevoegen aan de gemeente Barendrecht?

D66 wil:

 • Zorg op maat voor de inwoners die het nodig hebben; Dit kan met behulp van de wijkteams, maar bv. ook door (bureaucratische) belemmeringen weg te halen voor mantelzorgers.
 • Dat alle kinderen in Barendrecht kunnen zwemmen; Swim to play moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Er moet dus zwemles zijn voor alle kinderen in Barendrecht.
 • Een veilige leefomgeving voor iedereen; Niet alleen willen we meer veiligheidsposten en BOA’s, maar ook aandacht voor sociale veiligheid. Bv. weerbaarheidstraining voor kwetsbare inwoners tegen babbeltrucs.
 • Het kleine culturele ‘Kruispunt’ in Carnisselande; De bibliotheek in Carnisselande moet een cultureel centrum “Het Kleine Kruispunt” worden.
 • Dat parkeren gratis blijft; Ondanks dat parkeerdruk op sommige locaties hoog is zijn er genoeg alternatieven.
 • Betaalbare woningen voor jong en oud; Levensloopbestendig en starterswoningen.
 • Een duurzaam Barendrecht; Zodat ook volgende generaties in ons mooie dorp kunnen wonen

Hoe zorgt D66 dat Barendrecht een prettige en leefbare gemeente blijft?

D66 vindt de buitenruimte heel belangrijk. Het is iets waar je elke dag mee te maken hebt, of je nu naar je werk gaat, boodschappen gaat doen of gewoon een wandeling maakt. Wanneer de buitenruimte niet goed wordt onderhouden krijg je verloedering van het straatbeeld en alle daarbij negatieve gevolgen. Daarom niet alleen goed onderhoud, maar ook tegengaan van zwerfafval. Dit kan op verschillende manieren. Als eerste opruimen en handhaven. Maar het belangrijkste is een mentaliteitsverandering. Door goede voorlichting en milieu educatie op scholen. De toekomst begint bij onze jeugd.

Vragen beantwoord door D66

Iedere partij heeft zelf 5 vragen mogen kiezen uit een lijst van 20 vragen, D66 koos de volgende 5 vragen om voor u te beantwoorden:

1. Hoe wil uw partij het openbaar vervoer in de gemeente Barendrecht verbeteren?

Het openbaar vervoer wordt voornamelijk geregeld door de MRDH. Wij moeten dus veel druk zetten bij de MRDH, zodat we duurzame en stillere bussen in Barendrecht laten rijden door de RET. En dat er een goede bus verbinding komt tussen Carnisselande en het NS station.

2. De gemeente Barendrecht moet zo snel mogelijk BEGINNEN met … (zelf aanvullen)

Het in kaart brengen en ondersteunen van voorzieningen voor senioren in woningen. Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Omdat de doorstroom naar woningen met voorzieningen voor senioren laag is doordat er niet genoeg levensloopbestendige woningen zijn, moeten huidige woningen waar senioren wonen worden aangepast. De gemeente moet een actieve rol innemen met in kaart brengen waar de hulpbehoevende senioren wonen en ondersteunen in de behoeften

3. Wat zijn uw belangrijkste verkiezingspunten?

Het belangrijkste punt loopt door al onze hoofdstukken heen en dat is duurzaamheid. Wij wonen in een mooi dorp en als wij willen dat ook volgende generaties hier prettig kunnen leven, moeten wij ervoor zorgen dat wij het netjes doorgeven. Dit kunnen we bereiken door bij alle onderwerpen duurzaamheid in ons achterhoofd te hebben en mee te nemen in onze beslissingen.

4. Waar is de partij het meest trots op over de afgelopen 4 jaar?

Afgelopen raadsperiode hebben we vrijwel alle punten uit ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Maar punten waar we extra trots op zijn omdat wij de voortrekker erin waren zijn:

 • VOG voor vrijwilligers
 • Hospice gemeentegarantie
 • Vlaggenprotocol regenboogvlag op 11 oktober tijdens Internationale Comming Out day.
 • Zondagopening bedrijven
 • Bord gevaarlijk zwemmen aan de Oude Maas.
 • Het Kruispunt
 • Swim to play
 • Leerlingenvervoer

5. Hoe wil uw partij het aanbod aan jongerenhuisvesting in de gemeente Barendrecht verbeteren?

Naast het praten met ontwikkelaars en woningbouwverenigingen om te kijken of er starterswoningen gerealiseerd kunnen worden moet er ook gekeken worden naar alternatieven. Een van de alternatieven zijn micro woningen in oude kantoorpanden. Dit naar voorbeeld van micro woningen in de grote steden. Het gaat hier dus niet om kamers, maar om volledig zelfstandige woningen van 28m2 to 38m2.

Stellingen beantwoord door D66

 • Barendrecht UIT de BAR organisatie? Tegenstander
 • Windmolens in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer en frequenter openbaar vervoer in Barendrecht? Voorstander
 • Meer fietspaden in Barendrecht? Voorstander
 • Een volwaardig politiebureau in Barendrecht? Neutraal
 • Een open lucht zwembad in Barendrecht? Tegenstander
 • Meer geld naar veiligheid (bijv. BOA’s of andere maatregelen)? Voorstander
 • Gratis openbaar vervoer ook voor minima? Voorstander
 • Meer geld naar armoedebestrijding? Voorstander
 • TramPlus met 50 ipv 30km/u door Carnisselande? Tegenstander
 • Hondenbelasting moet in Barendrecht worden afgeschaft? Neutraal

Zelf vragen voor D66?

Heeft u zelf nog vragen voor D66?


VideoBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »