vv Smitshoek steunt het Ronald McDonald Huis Barendrecht

BARENDRECHT – Tijdens een ontbijt bijeenkomst voor ondernemers, georganiseerd door de Business Club van de VV Smitshoek, mocht Brigitte Koene een cheque in ontvangst nemen met de waarde van €5.500.

De cheque werd overhandigd door ambassadeur Kees Boot van de voetbalvereniging aan de manager van het Ronald McDonald Huis Barendrecht en is het resultaat van meerdere acties binnen de vereniging en donaties van bedrijven.

Ronald McDonald Kinderfonds sponsor

De VV Smitshoek heeft sinds 1 januari 2013 een samenwerkings- en sponsorovereenkomst met het Ronald McDonald Huis te Barendrecht. Dit Huis is onderdeel van het Ronald McDonald Kinderfonds. Het Ronald McDonald Kinderfonds steunt al 30 jaar zieke, psychiatrische en/of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland. Zij bieden vijftien logeerhuizen bij ziekenhuizen (Ronald McDonald Huizen), acht huiskamers in de ziekenhuizen (Ronald McDonald Huiskamers) en vier vakantieverblijven voor gezinnen met een psychiatrisch of gehandicapt kind.

Het Kinderfonds en de Ronald McDonald Huizen ontvangen geen overheidssubsidie en zijn geheel afhankelijk van donateurs, sponsorbijdragen en acties van particulieren en organisaties.

Business Breakfastclub

De Business Breakfastclub Barendrecht is een ontbijt en netwerkbijeenkomst voor ondernemers. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat de volledige contributie hiervoor naar het Ronald Mc Donald Huis Barendrecht.

Sociale bijdrage

Naast de core business voetbal wil de VV Smitshoek ook een sociale bijdrage leveren en haar maatschappelijke betrokkenheid tonen door steun te bieden aan het lokale Ronald McDonald Huis. Ambassadeur Kees Boot bedankt de Supportersclub van de VV Smitshoek, de toernooicommissie, bedrijven, supporters, bestuur en leden van de voetbalvereniging die hebben meegedaan met allerlei acties, voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Ondernemen« | »