Lokaal Fonds voor Barendrecht‏ opgericht: Steun voor lokale initiatieven

BARENDRECHT – Om plaatselijke initiatieven in Barendrecht te kunnen steunen, is woensdag 10 juni de Stichting Lokaal Fonds voor Barendrecht opgericht.

Het fonds is een particulier initiatief en wil ondersteuning bieden aan projecten in Barendrecht op het brede gebied van Educatie, Cultuur, Sport en Recreatie, Natuur en Milieu alsmede de Sociale- en Gezondheidszorg.  ‘Local for local’, is hierbij het motto van het fonds.

Het Lokaal fonds voor Barendrecht steunt initiatieven door onder voorwaarden gelden beschikbaar te stellen aan organisaties die hiervoor een aanvraag indienen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van het fonds: lokaalfondsvoorbarendrecht.nl

Het fonds heeft geen winstoogmerk en bouwt haar vermogen op door schenkingen, legaten en giften van donateurs. Ook kunnen bedrijven bijdragen die op zoek zijn naar een zinvolle bestemming in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het bestuur van het fonds bestaat uit voorzitter Peter Jongenotter, penningmeester Tanja de Jonge, secretaris Marius de Been en bestuurslid Jannie de Vlaam.  Ze hebben woensdag 10 juni bij notaris Van Spreeuwel hun handtekening gezet onder de oprichtingspapieren. Daarbij verleende de notaris belangeloos zijn medewerking.

Inmiddels worden er al gesprekken gevoerd met bedrijven die het fonds willen steunen. Ook zijn de eerste aanvragen al in behandeling genomen.

Foto: Het bestuur van van het Lokaal Fonds Barendrecht bijeen bij notaris Jos van Spreeuwel (staand). Van links naar rechts aan tafel: Marius de Been, Peter Jongenotter, Tanja de Jonge en Jannie de Vlaam.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »