Theater Het Kruispunt, Barendrecht

BARENDRECHT – Wethouder Ingeborg Monhemius van Cultuur is met de Bibliotheek AanZet volop voorbereidingen aan het treffen voor het verhuizen van de bibliotheek van de Baerne naar het Kruispunt. De verhuizing van de bibliotheek naar het Kruispunt is één van de afspraken die gemaakt zijn in het collegeprogramma.

In de lijn van dat programma wordt in nauwe samenwerking met diverse cultuurpartners bekeken hoe de verdere invulling van de ruimte in het Kruispunt het beste kan worden vormgegeven.

Uitgelezen combinatie

Monhemius heeft duidelijk voor ogen wat ze wil met het Kruispunt: “Het Kruispunt wordt het bruisende culturele hart van Barendrecht: een ontmoetingsplaats voor jong en oud met ruime openingstijden waar je informatie kunt halen en uitwisselen, cursussen kunt volgen en contact met elkaar kunt hebben. We onderzoeken in nauwe samenwerking met het theater en de bibliotheek de mogelijkheden om dit zo goed en passend mogelijk in te vullen. De bibliotheek krijgt daar een andere invulling dan in Carnisselande. Ook de mogelijkheid voor horeca boven wordt bekeken. Het wordt een plek met een duurzame uitstraling.” Ze vervolgt: “Het Kruispunt speelt een belangrijke rol in de centrumontwikkeling. Samen met het theater en de bibliotheek is dit dan een uitgelezen en toekomstbestendige combinatie van cultuur, ontmoeting en uitwisseling. En tussen het Trefpunt, de Baerne en het Kruispunt vindt er kruisbestuiving plaats.

Vernieuwd bibliotheekconcept

Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de nieuwe gefuseerde bibliotheekorganisatie AanZet licht toe:Samen met de gemeente en wethouder voeren we constructief overleg om binnen het Kruispunt een vernieuwd bibliotheekconcept te realiseren. In nauwe samenwerking uiteraard met het theater, maar ook samen met andere maatschappelijke organisaties kunnen we als bibliotheek meer betekenen voor de inwoners van Barendrecht. We hopen bijvoorbeeld met andere partners samen de openingstijden zo ruim mogelijk te maken waardoor er meer ruimte is om lekker de krant of een tijdschrift te lezen, met een collectie die is afgestemd op de behoefte en met ruimte voor scholieren om te studeren of om samen te werken.

‘Huiskamer voor alle generaties’

Samen met de vestiging in Carnisselande en de vernieuwde vestiging in het Kruispunt zal de bibliotheek voor alle inwoners van Barendrecht de plek zijn waar iedereen welkom is om te ontspannen, te ontmoeten, te ontdekken en er met plezier te verblijven. Voor Barendrecht willen we wat dat betreft meer een ‘huiskamer voor alle generaties’ worden”, voegt Ankie Kesseler toe. “Het streven is rond de zomer de verhuizing van De Baerne naar het Kruispunt plaats te laten vinden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »