Zonnige eerste editie Zuidpolderdag Barendrecht

BARENDRECHT – Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van 40 hectare natuur- en recreatiegebied in de Zuidpolder. De Zuidpolder is het gebied tussen de bebouwde kom van Barendrecht en de Achterzeedijk. Hoewel in de Zuidpolder al volop gefietst en gewandeld wordt, is het de komende jaren nog in ontwikkeling. Natuurbeleving en recreatie staan voorop!

Dankzij subsidie van de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio en een bijdrage van Rijkswaterstaat wordt de komende maanden gewerkt aan de inrichting van 40 hectare natuur. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind mei 2015 klaar.

40 hectare natuur

Met de verkregen financiële bijdragen worden grote plassen, watergangen, vlonderpaden, bruggen en beplanting aangebracht. De totale inrichting van de Zuidpolder als natuur- en recreatiegebied komt hiermee weer een stap dichterbij. De aanleg van deze 40 hectare ‘extra’ natuur en recreatie in de Zuidpolder zorgt voor een gebruiksvriendelijk gebied. Voor wandelaars, skeelers, hardlopers en fietsers worden een verhard fiets-/voetpad en struinwandelpaden gerealiseerd. Tevens worden watergangen gegraven. In de watergangen komen rieteilanden en kleine moerasbosjes zodat een brede natte zone door het gebied ontstaat. Deze zone is aantrekkelijk voor kanoërs en vormt tevens een (natte) ecologische verbinding dwars door het gebied.  Het gebied wordt ontsloten door vlonders en bruggen.

Blauwe Verbinding

Met een nieuwe steiger in dit gebied zetten wij meteen een volgende stap in de realisatie van de Blauwe verbinding. Met de Blauwe Verbinding krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid in 2020 een permanente waterverbinding met het Waaltje. Dit zorgt voor een belangrijke verbetering van de waterkwaliteit in Rotterdam-Zuid en in het stedelijke gebied van het eiland IJsselmonde. Het levert daarnaast ook mooie kanoroutes op.

Samenwerking

Naast de gemeente zijn de Provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, Rijkswaterstaat, het waterschap Hollandse Delta en Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde betrokken bij de inrichting van de Zuidpolder.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »