BARENDRECHT – Op 16 september vindt een algemene informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden plaats over windenergie. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de avond geven deskundigen presentaties over belangrijke thema’s rond windenergie zoals, geluid, slagschaduw en gezondheid.

Zie ook: Informatie over windenergie in Barendrecht (Video)

Bezoekers krijgen eveneens informatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot de mogelijke realisatie van windenergie in Barendrecht. Tijdens de avond is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Richtlijnen

Europa en Nederland hebben doelstellingen vastgelegd met betrekking tot energie en klimaat. Volgens de EU-richtlijn moet in 2020 ten minste 20% van het energieverbruik duurzaam zijn. Alle provincies en gemeenten moeten daar een bijdrage aan leveren, ook Barendrecht. In Barendrecht zijn twee beoogde locaties voor windenergie; nabij de Heinenoordtunnel (max 4-6 windmolens) en nabij het Vaanplein (max 3-4 windmolens).

Aanmelden

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan door een email te sturen naar griffie@barendrecht.nl, o.v.v. uw naam en het aantal personen.

Nieuwsbrief

Gemeente Barendrecht wil belangstellenden via een digitale nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot de mogelijke realisatie van windenergie. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar c.tang@barendrecht.nl. Voor meer informatie over windenergie kunt u tevens terecht op de website van de gemeente Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »