Nieuwe rotonde Leedeweg/Middeldijk officieel geopend in Barendrecht

BARENDRECHT – [Foto’s] Vanmiddag (Vrijdag 15 augustus 2014) om twee uur werd de nieuwe rotonde op de Leedeweg feestelijk geopend. De rotonde zorgt voor een veilige en logische oversteekverbinding naar de Zuidpolder. De openingshandeling werd verricht door de voormalige raadsleden Klaas Groenendijk (destijds CDA) en Jan van Tol (destijds VVD). In de vorige raadsperiode hebben zij een actieve rol gespeeld bij de realisatie van een rotonde op deze locatie.

De belijning op het wegdek ontbrak nog, dit had te maken met het regenachtige weer van de afgelopen dagen. Terwijl de officiële openingshandel werd verricht waren de wegwerkers op de achtergrond nog druk bezig.

Enkele tientallen omwonenden, (oud) raadsleden en betrokkenen van het bouwproject waren aanwezig bij de opening. De voormalige raadsleden maakten na het openingsmoment het ‘eerste rondje om de rotonde’ met hun fiets, iets wat hier voorheen niet mogelijk was vanwege het ontbreken van een fietspad.

Verbetering

Veel voetgangers en fietsers gebruikten de kruising Middeldijk-Leedeweg om over te steken naar de Zuidpolder. Door het ontbreken van een oversteekplaats was dit eigenlijk verboden. Door de nieuwe rotonde ontstaat een veilige en logische verbinding met dit unieke natuurgebied. Niet alleen voor fietsers en voetgangers is de rotonde een verbetering. De rotonde vergroot tevens de veiligheid voor het in- en uitvoegend verkeer op de Leedeweg.

Initiatiefnemers

Jan van Tol, voorzitter van de Barendrechtse afdeling van Veilig Verkeer Nederland en voormalig VVD raadslid, was initiatiefnemer van deze rotonde. Samen met de bewoner die het dichtst bij de rotonde woont en niet toevallig ook voormalig raadslid van het CDA, Klaas Groenendijk opende hij de rotonde.

Jan van Tol: “Toen we eind vorig jaar inzicht kregen dat er een behoorlijk positief resultaat in de jaarrekening over 2013 zou ontstaan zag ik mijn kans schoon. Deze rotonde, een vurige wens van de VVD, was uit financiële overwegingen uit het collegeprogramma geschrapt. Ik zag direct de mogelijkheid om een veilige oversteek te maken tussen de Zuidpolder (met daarin de Kleine Duiker en het Barend Bos) en de woonwijken van Barendrecht.

In de commissie ruimte zagen alle overige fracties ook het belang van de vergroting van de veiligheid en de bereikbaarheid van twee van onze recreatieve voorzieningen. Ik heb toen een voorstel gemaakt om vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening over 2013 (die pas in juli 2014 zou plaatsvinden)  al in december 2013 een budget voor de rotonde vrij te maken. In twee weken tijd heeft Heijmans in de zomervakantie de rotonde gerealiseerd en bij de Barendrechtseweg de oversteek naar Kleine Duiker en Barend Bos veiliger gemaakt. Voor mij is dit resultaat een mooie afsluiting van mijn raadswerk.”

“Met deze snelle handelswijze toonde de oude raad zich op haar best, ik hoop dat deze werkwijze ook in de nieuwe raad kan worden doorgezet”, besluit Jan van Tol.

Weinig kruisingen over op rondweg

De rondweg van Barendrecht kent door het toevoegen van deze rotonde nog minder kruispunten. Onder andere bij de Kilweg/Middelweg en bij de op/afrit A15 zijn nog wel kruispunten met stoplichten te vinden. De kruising Henry Dunantlaan/Boerhaavelaan heeft daarnaast nog een kruising op de rondweg zonder stoplichten.

Zomervakantie

Aangezien de Leedeweg van groot belang is voor de afwikkeling van het verkeer, vonden de werkzaamheden plaats tijdens de zomervakantie. Gedurende die periode was er minder verkeer op de weg. De werkzaamheden gingen op maandag 4 augustus van start.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: Jordi Menheer, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »