Gemeente wil meer grip op problemen met deelscooters door instellen van vergunningsplicht

BARENDRECHT – Over enkele maanden keren de deelscooters en fietsen van GoSharing terug in Barendrecht: “Naar verwachting is het vanaf het najaar weer mogelijk om gebruik te maken van deeltweewielers in Barendrecht. De vervoermiddelen moeten bijdragen aan duurzame mobiliteit“, aldus de gemeente.

Het college heeft twee vergunningen verleend aan Go Sharing voor de duur van maximaal vijf jaar. Eén voor het aanbieden van 60 deelfietsen en één voor het aanbieden van 40 deelbromfietsen in de openbare ruimte. Begin 2023 werden er regels opgesteld voor de deeltweewielers. Er mogen maximaal 120 fietsen en 80 scooters worden aangeboden in Barendrecht. GoSharing neemt de helft van dit maximum op zich.

Deeltweewielers

Sinds september 2020 kon in Barendrecht gebruik worden gemaakt van deelvervoer. Eind vorig jaar trokken de aanbieders van deeltweewielers zich tijdelijk terug. Het college heeft inmiddels een vergunningsplicht ingevoerd en wil uiteindelijk ten hoogste 200 deeltweewielers (in totaal) in de openbare ruimte. Dit komt neer op maximaal 1 deeltweewieler per 250 inwoners. Het kan dan gaan om scooters, e-bikes en fietsen.

Hinder tegengaan

De komende jaren willen we als gemeente de regie op dit onderwerp blijven voeren. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de deeltweewielers van toegevoegde waarde zijn en zo min mogelijk hinder in de openbare ruimte opleveren. Go Sharing gebruikt inmiddels betere software om misbruik van de deeltweewielers tegen te gaan, de voertuigen moeten op vaste plekken worden gestald en de voertuigen zijn verbeterd en daardoor meer hufterproof. Daarnaast hebben we in de vergunningverlening duidelijke voorwaarden gesteld met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte, hinder, overlast en verkeersveiligheid. We zullen hier strikt op handhaven”, aldus wethouder Dirk Vermaat.

Vervolg

Wanneer de deeltweewielers van Go Sharing voor inwoners beschikbaar komen  is op dit moment nog niet precies bekend. Hierover maakt de gemeente op korte termijn afspraken met de aanbieder. Met deze vergunningsverlening zijn twee van de vier vergunningen vergeven en blijven er nog twee vergunningen beschikbaar voor 60 deelfietsen en 40 scooters. Geïnteresseerde aanbieders kunnen, zolang deze vergunningen beschikbaar zijn, een aanvraag indienen.



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht



« | »