Stationstuinen Barendrecht

BARENDRECHT – Voor de ontwikkeling van De Stationstuinen krijgt de gemeente Barendrecht een subsidie van 13 miljoen euro van het Rijk. De gemeente verwacht iets meer dan 3.000 woningen in het gebied ten oosten van station Barendrecht te kunnen realiseren.  De gemeente dient tevens zelf (minimaal) 13 miljoen euro in het project te investeren (50% cofinanciering).

Barendrecht is één van de gemeenten die subsidie krijgt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in totaal € 253 miljoen subsidie vanuit de Woningbouwimpuls (WBI): In 33 gemeenten door heel Nederland kunnen daardoor binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervan valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. “Hiermee draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort hebben.

Woningtekort

Omdat Nederland kampt met een woningtekort, biedt het Rijk financiële ondersteuning aan gemeenten om de realisatie van vooral betaalbare woningen te versnellen. Deze subsidie heet de WoningBouwImpuls (WBI). Het Barendrechtse college zegt enorm verheugd te zijn met de toekenning van de subsidieaanvraag.

Projectwethouder Peter Luijendijk: “De Stationstuinen heeft alle potentie om te groeien naar een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Met ruimte voor nieuwe woningen én een succesvol bedrijfsleven. Als de gemeenteraad in januari 2022 akkoord gaat met de cofinciering van 50% ligt de ontwikkeling van De Stationstuinen echt binnen handbereik. Een andere eis is dat de bouw van de eerste woningen uiterlijk eind 2024 start. Ons streven is echter zo snel mogelijk te starten met bouwen.

Wethouder Luijendijk hoopte vorig jaar nog om voor het eind van de collegeperiode (maart 2022) de eerste palen voor de eerste woningen in het gebied te kunnen slaan, maar dat lijkt op dit moment niet haalbaar.

Betaalbare woningen

De Woningbouwimpuls is vooral bedoeld voor projecten met een groot aandeel betaalbare woningen, zodat er meer woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen komen. Ook voor De Stationstuinen is de bouw van betaalbare woningen een speerpunt. Wethouder Arnoud Proos (Wonen): “Deze subsidie brengt de komst van De Stationstuinen weer een stap dichterbij. Dat is hard nodig vanwege het grote tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Barendrecht moet, wil en kan hier met de ontwikkeling van deze nieuwe wijk een belangrijke bijdrage aan leveren. De helft van de wijk bestaat straks uit betaalbare woningen: 30% sociale huur en 20%  middeldure huur- en koopwoningen.

Stationstuinen

Het plangebied van De Stationstuinen omvat ca. 45 hectare (inclusief het spoorpark) en biedt plaats aan ca. 3025 woningen, nieuwe en bestaande bedrijven en voorzieningen. De Stationstuinen wordt voor een groot deel door grondeigenaren en andere initiatiefnemers ontwikkeld. De gemeente faciliteert deze partijen en is verantwoordelijk voor het publieke deel van de ontwikkeling. De WBI is onder andere bedoeld voor de publieke kosten die de gemeente maakt voor de realisatie van de infrastructuur en de hoogwaardige, groene openbare ruimte.

Planning

Gemeente Barendrecht: “De verandering van bedrijventerrein naar een gemengd woon- werk- en leefgebied is ingewikkeld. Er zijn veel stappen nodig voor de voorbereiding van de plannen. Het Ontwikkelkader, waarin de adviezen en randvoorwaarden voor ontwikkelaars en initiatiefnemers staan, is gereed. In januari 2022 worden het Ontwikkelkader en het dekkingsvoorstel voor de 50% cofinanciering ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Op dinsdag 11 januari in de commissie Ruimte en op dinsdag 25 januari in de gemeenteraadsvergadering.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »