Wijk Ter Leede (Barendrecht van Boven)

BARENDRECHT – Afgelopen zomer werd er in de gemeenteraad van Barendrecht al gesproken over een beleggersverbod voor het opkopen van woningen in Barendrecht. Het is momenteel één van de maatregelen die wordt uitgewerkt binnen het ‘hoofddossier betaalbaar wonen‘ van de gemeente Barendrecht.

Wethouder Proos (Wonen) geeft aan dat het de bedoeling is om een zelfbewoningsplicht in te stellen vanaf 1 januari 2022: “Inmiddels maken al 130 gemeenten in ons land gebruik van de zelfbewoningsplicht. Zoals toegezegd, streven wij ernaar om de  zelfbewoningsplicht in Barendrecht per 112022 in te voeren.

Details over de opkoopbescherming, bijvoorbeeld of het om specifieke wijken gaat, nieuwbouw/bestaande woningen en of de koopsom van belang is, zijn vooralsnog onbekend.

Betaalbaar wonen

Wethouder Proos geeft daarnaast aan meerdere instrumenten te onderzoeken om (betaalbare) woningen te realiseren in Barendrecht:

Begin 2022 worden ook resultaten verwacht van een onderzoek naar ‘flex-wonen’ in Barendrecht: “De mogelijkheid om in Barendrecht op een al-dan-niet tijdelijke locatie flex-woningen te plaatsen is in onderzoek met hulp vanuit de rijksoverheid. Begin januari wordt hiervoor een zogenaamde ‘versnellingskamer flex-wonen’ georganiseerd dat tot doel heeft te onderzoeken of er een kansrijke combinatie van locatie en doelgroep(en) te maken is en vervolgens om te helpen de juiste (versnelde) ruimtelijke procedure te doorlopen. Over de resultaten vanuit deze ‘versnellingskamer’ zal ik u nog in Q1 2022 informeren.

Andere ‘knoppen om aan te draaien’ waar nader onderzoek naar wordt gedaan zijn:

  • Gemeenteraad sneller raadplegen bij woningbouwprojecten om vast te stellen of er wel/niet moet worden afgeweken van bestaande kaders. (Afgelopen jaren werd er voornamelijk nieuwbouw gerealiseerd waarbij werd afgeweken van bestaand en/of gewenst beleid: in omvang (hoogte nieuwbouw), aantallen woningen en de prijzen van woningen)
  • Grondbeleid van de gemeente: “Gelet op de veranderde woningmarkt en het maatschappelijke vraagstuk van betaalbare woningen, is het nu wel wenselijk om als overheid actiever zelf te gaan ontwikkelen. Ook  hiervoor geldt dat dit per locatie-ontwikkeling in de vorm van een grondexploitatieplan aan uw gemeenteraad zal worden voorgelegd.“, aldus Proos.
  • Erfpacht: “Gelet op het feit dat meerdere fracties hebben aangegeven het instrument erfpacht als kansrijk  instrument te beschouwen, zullen we een meer uitgebreide analyse van dit instrument ter informatie aan u toezenden
  • Extra (financiële) middelen voor ‘betaalbaar wonen’: De wethouder komt nog deze maand met een voorstel om tegemoet te komen aan de wens van de gemeenteraad “voor versnelde uitvoering van projecten en activiteiten binnen het hoofddossier betaalbaar wonen


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »