Havenhoofd horeca terras en woningen

BARENDRECHT – Naar aanleiding van klachten van omwonenden over geluidsoverlast heeft de gemeente Barendrecht een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oplossingen om het geluid op het Havenhoofd te beperken: “Als gemeente willen wij graag dat Barendrecht een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Op sommige plekken komen deze functies samen. Aan de ene kant is dat mooi, maar het kan ook voor uitdagingen zorgen. Aan het Havenhoofd bijvoorbeeld.

Met winkels, terrassen en de wekelijkse markt hebben verschillende omwonenden laten weten geluidshinder te ondervinden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente gekeken naar mogelijke oplossingen. De positie van de gebouwen op het Havenhoofd en het grote plein zorgen voor veel galm.

Galm verminderen

De meest effectieve manier om galm te verminderen is door het verminderen van het terugkaatsen van geluid. Dit kan bijvoorbeeld door het vervangen van straattegels voor gras of rubberen tegels. Of door het plaatsen van groene schermen of andere objecten. De geluidsgolven worden dan doorbroken.

Echter beperkt de maximale belastbaarheid van het plein de mogelijkheden om veel en/of grote objecten te plaatsen. In de plannen voor de herinrichting van het Havenhoofd wordt gezocht naar de beste balans tussen belasting van het plein en het beperken van galm. De plannen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 aangeboden aan het college.

Groene gevels

Als aanvulling kan worden onderzocht of groene gevels en/of absorberende plafonds op de balkons van de woningen effectief zijn. Na de zomer vindt een gesprek plaats met de VvE’s om deze mogelijkheden te bespreken. Omdat het om particuliere woningen gaat, heeft de gemeente hier geen rol in. Wel ondersteunt de gemeente met het inzetten van haar geluidsexperts.

Festiviteiten

Het beperken van het aantal incidentele festiviteiten van horecaondernemingen op het Havenhoofd is ook een punt van aandacht. Na de zomer zal er vanuit de gemeente een gesprek plaatsvinden met de horecaondernemers om dit onderwerp te bespreken. Het instellen van een maximaal geluidsniveau voor bastonen bij festiviteiten zou een gedeelte van de overlast wellicht weg kunnen nemen.

Uiteindelijk streven we naar een situatie waarin de leefbaarheid van de bewoners positief beïnvloed wordt, terwijl ondernemers niet worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Want zij staan na de moeilijke coronatijd te trappelen om weer gasten te ontvangen. Met elkaar vinden we graag een manier die voor velen prettig is“, aldus de gemeente.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »