Zeeheldenbuurt, Barendrecht

BARENDRECHT – Patrimonium Barendrecht is van plan om tientallen woningen in de Zeeheldenbuurt in Barendrecht te gaan slopen voor nieuwbouw. Het gaat om 88 woningen aan de Trompstraat 1 – 37 en 2 – 40, Piet Heinstraat 2 – 8 en De Ruyterstraat 1 – 49 en 2 – 40.

De plannen voor de sloop werden in november 2019 al bekendgemaakt, bewoners zijn toen ook al geinformeerd. Inmiddels is duidelijk dat er 99 sociale huurwoningen terug moeten komen op de plek van de 88 gesloopte woningen. Patrimonium kiest voor nieuwbouw omdat de kosten voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen van de woningen te hoog is geworden.

Overeenkomst

Het college van B&W van Barendrecht is op 30 maart een intentieovereenkomst aangegaan met Patrimonium omdat de gemeente ook partij is in de ontwikkeling: Het bouwplan van Patrimonium past niet in het huidige bestemmingsplan en ook de openbare ruimte (eigendom vd gemeente) is onderdeel van de (her)ontwikkeling.

De volgende uitgangspunten zijn overeen gekomen tussen de gemeente en Patrimonium:

  • Toevoegen (groene) verblijfsruimte en daarmee verblijfskwaliteit (ontmoeten en spelen)
  • Parkeren zoveel mogelijk uit het zicht
  • Looproute tussen historische kern en noordzijde plangebied
  • Aansluiting op maat en schaal van omgeving.

Gemeenteraad

Er wordt door de partijen nog gewerkt aan een volledig uitgewerkt plan. Het plan wordt naar verwachting in juni van dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. “Na vaststelling door de gemeenteraad kan er een anterieure overeenkomst worden opgesteld en kan Patrimonium verder met de ruimtelijke procedure. Daarnaast worden er nog afspraken gemaakt over de sociaal maatschappelijke aspecten. Hierbij valt te denken aan de huisvesting van zowel de oude als de nieuwe bewoners, de gevolgen voor de huurprijzen en vervangende woonruimte“, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »