Schadebedrag tijdens 'vuurwerkvrije jaarwisseling' 2020-2021 naar €23.715

BARENDRECHT – In de gemeente Barendrecht is tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021 voor €23.715,68 schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Tijdens de vorige jaarwisseling was dit nog €28.828,02. Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was een landelijk vuurwerkverbod van kracht.

Burgemeester van Belzen: “Alle preventieve maatregelen hebben ons in totaal voor de jaarwisseling 2020-2021 een bedrag van €4.772,- gekost tegenover €5.904,- vorig jaar. Als we zowel de schade als de kosten van de preventieve maatregelen bij elkaar optellen, heeft de afgelopen jaarwisselingperiode ons bijna €6.244,- minder gekost in vergelijking met deze periode in 2019- 2020

Bekijk hier alle schademeldingen van de jaarwisseling 2020-2021 op de kaart van Barendrecht

Speeltoestel

In totaal werden er deze jaarwisseling 50 meldingen van vernieling geregistreerd bij de gemeente Barendrecht (zo’n 56 objecten). Een groot deel van het schadebedrag komt voort uit vernielingen aan speeltoestellen. Bijna €14.000 schade is aangericht aan (twee) speeltoestellen. Er werd voor een kleine €6.000 schade aangericht aan afvalbakken.

De gemeente zal in de toekomst ‘kritisch bekijken’ hoe ze vernieling van speeltoestellen kunnen voorkomen en bestrijden. Tevens zal de afweging worden gemaakt of na vernieling de objecten/speeltoestellen worden vervangen, of: “dat hiervoor in de plaats toestellen worden geplaatst die hufterproof zijn en/of de duurdere speeltoestellen kunnen worden beveiligd.

Vuurwerkverbod

Het college gaat in de 2e helft van 2021 in gesprek met de gemeenteraad over het vuurwerkbeleid in Barendrecht. Het college zal tevens in gesprek gaan met de vuurwerkverkopers in Barendrecht om te praten “over een mogelijk toekomstig vuurwerkverbod.

Overlastmeldingen

Vanaf 1 december 2020 t/m de jaarwisseling zijn bij de politie 14 vuurwerkoverlastmeldingen gedaan. In de nacht van de jaarwisseling zijn door de politie geen aanhoudingen verricht of boetes uitgeschreven. In de jaarwisselingsnacht is er wel door de boa’s 1 proces verbaal (boete) geschreven en is 1 waarschuwing gegeven. Er was sprake van diverse overtredingen waarvan er 1 verband had met overtreding van het vuurwerkverbod. De jongere die is staande gehouden voor in het bezit hebben van vuurwerk heeft gekozen voor een proces verbaal en niet voor een HALT afdoening. In 2021 zijn er geen jongeren uit Barendrecht naar Halt verwezen.

Voorafgaand aan de jaarwisseling is door de BOA’s van de gemeente een groep van 20 jongeren aangetroffen bij het Riederpark. De jongeren zijn aangesproken op het vervuilen van de openbare ruimte en weggestuurd. In totaal zijn er rond de jaarwisselingsperiode 8 vuurwerkoverlastmeldingen binnengekomen via het gemeentelijk overlastmeldingensysteem.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »