Plan voor 24/7 wegenverkeerscalamiteitendienst op bedrijventerrein Vaanpark

BARENDRECHT – Op een leeg terrein op bedrijventerrein Vaanpark is BUKO lnfrasupport van plan een kantoor, opslaghal, overkapping en een buitenopslag te realiseren. BUKO is een 24/7 wegenverkeerscalamiteitendienst.

Het plan, met ruim 2.000m², bebouwing (8 meter hoog, waar 20 is toegestaan) moet worden gerealiseerd op het braakliggende stuk grond nabij het zwembad, direct naast het bedrijf Senior Aerospace Bosman en de Bergen (Praxis), Gdansk en Carnisser Baan.

Vergunning

Het plan van BUKO is momenteel nog in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het type bedrijfsactiviteiten valt niet binnen de huidige mogelijkheden. Het bedrijf levert (oa) oplossingen voor tijdelijke verkeerssituaties en zorgt bij onderhoud en calamiteiten voor een goede doorstroming en een verkeersveilige situatie. Voor de bedrijfsvoering is het van belang dat de vestiging zich op een locatie bevindt die goed bereikbaar is.

Wethouder Luijendijk: “Het college is bevoegd medewerking te verlenen (…), mits een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt. Omdat het bouwplan ook niet past binnen de drie projecteerde bouwvlakken is een ruimtelijke procedure noodzakelijk.

Toename verkeersbewegingen

Er worden (maximaal) 308 extra autoritten per dag verwacht van/naar het terrein. “De verkeersintensiteit aan de Gdansk neemt dan maximaal met 4% toe en maximaal 3% aan de Carnisser Baan. Het plan voldoet daarmee aan de parkeernorm en ook de extra verkeersbewegingen vallen binnen de normering“, aldus de wethouder.

Maatregelen tegen geluidsoverlast

Het terrein wordt voorzien van een (groene) hoogwaardige geluidsscherm met een afdak (zodat overslag van geluid richting de directe omwonenden aan de Carnisseweg beperkt wordt). De werkzaamheden gebeuren zoveel mogelijk binnen. De hal is daarbij goed geïsoleerd en deuren zijn zoveel mogelijk gesloten, in ieder geval na 22:00 uur. Het buitenterrein wordt voorzien van vlak asfalt en de heftrucks zijn elektrisch, zodat geluidshinder beperkt wordt.“,aldus de wethouder

Beeld, via: Gemeente BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »