Eerste 1.600 van 30.000 containers bezorgd in Barendrecht: Geen GFT cocons op verzoek van wijkbewoners

BARENDRECHT – De nieuwe manier van afval inzamelen gaat met ingang van 4 november van start. Tot die tijd is de oude afvalkalender geldig en verandert er dus niets aan de manier of de dag waarop u uw afval aanbiedt.

Gemeente Barendrecht: “De papier-minicontainers worden vanaf 4 november geleegd. De GFT-minicontainers worden vanaf 11 november geleegd. Bekijk uw persoonlijke afvalkalender op www.BAR-Afvalbeheer.nl of in de BAR-Afvalapp voor Android en iOS.

Wel GFT-minicontainer

Er zijn inwoners die de GFT-minicontainer hebben geweigerd omdat zij het afval op een andere manier aan wilden bieden. Nu duidelijk is geworden dat deze mogelijkheden beperkt zijn, kunnen zij alsnog kosteloos een GFT minicontainer aanvragen. Dit kan nog tot 1 januari 2020. Belt u hiervoor naar 14 0180.

Opmerking door BarendrechtNU: Eerder hebben “laagbouw inwoners” tijdens een informatieavond van verantwoordelijk wethouder Schaap te horen gekregen dat ze hun GFT in de “hoogbouw GFT cocons” mochten doen. Inwoners hebben op basis daarvan besloten de GFT-container niet nodig te hebben. De gemeente heeft daarna echter bekend gemaakt dat deze GFT cocons (ook) zullen worden afgesloten met een pasjes systeem.

Restafval

Uw restafval (en met ingang van 1 januari 2020 ook PMD) kunt u zoals u gewend bent blijven aanbieden in de ondergrondse containers in de wijken. Ook de milieuparkjes met (ondergrondse) containers voor glas, textiel en papier blijven in de wijken. In de afvalkalender én in de BAR Afvalapp kunt u de dichtstbijzijnde locaties vinden.

GFT bij afvalaanbiedstation

Een van de vragen die BAR-Afvalbeheer regelmatig krijgt is of GFT ook aangeboden mag worden op het afvalaanbiedstation: “Dit is niet het geval. Op het afvalaanbiedstation verzamelt BAR-Afvalbeheer alleen de T van GFT, dus zuiver tuinafval, bijvoorbeeld grote takken, oude bomen, snoeiafval, struiken, bladeren en oude planten. Dit afval ondergaat een geheel andere verwerking dan het GFT-afval uit de minicontainers, waar ook nog vaak etensresten in zitten. Dat mag niet met elkaar worden vermengd.

Uitrol minicontainers

Een groot deel van de huishoudens heeft inmiddels de minicontainers ontvangen, aldus de gemeente: Als u ze nog niet heeft, vindt u de datum waarop ze afgeleverd worden terug in de brief die u heeft ontvangen van BAR-Afvalbeheer over de uitrol van de minicontainers

Heel veel vragen met bijbehorende antwoorden over de minicontainers en het nieuwe beleidsplan kunt u terugvinden in de veel gestelde vragen op www.barafvalbeheer.nl. BAR-afvalbeheer vult deze lijst ook regelmatig aan. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact met hen op. Dit kan telefonisch via 14 0180.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »