Reclamefolders

BARENDRECHT – Met de komst van het nieuwe afvalbeleid in Barendrecht is het vanaf 1 januari 2020 niet meer toegestaan voor bedrijven om ongeadresseerd reclamedrukwerk door de brievenbus te doen. Inwoners die nog wel reclamefolders willen ontvangen moeten dan een JA-JA sticker op hun brievenbus plakken, in plaats van de huidige NEE(-NEE) sticker om geen folders te ontvangen.

Hoewel de gemeenteraad van Barendrecht al in april van dit jaar akkoord ging met deze maatregel, hebben de reclamebedrijven vandaag (Woensdag 2 oktober 2019) pas een boze brief naar de gemeente(raad) gestuurd.

Schade op gemeente verhalen

In de brief stellen de bedrijven kort gezegd dat ze al 2 keer in het ongelijk zijn gesteld door de rechter, maar dat ze nog overwegen om in cassatie te gaan tegen het hoger beroep. Volgens de bedrijven is de maatregel onrechtmatig. Mocht dan alsnog blijken dat de maatregel (in dit geval specifiek in de gemeente Amsterdam) onrechtmatig is, dan zijn ze van plan de schade te verhalen op de gemeente Barendrecht. Kortom: Gemeenschapsgeld zou dan moeten worden gebruikt om te betalen voor folders die niet zijn bezorgd, omdat ze wel bezorgd hadden kunnen worden. De bedrijven hebben zelf onderzoek laten doen naar de schade die ze daardoor oplopen.

Amsterdam versus Barendrecht

Of het zo ver gaat komen is echter de vraag. De reclamebedrijven maken in de brief aan de gemeenteraad meermaals de vergelijking met de situatie in Amsterdam. Waarbij ze, net als in Amsterdam, een overgangsperiode van 20 maanden eisen. Daarmee maken ze in hun juridische onderbouwing voor een claim een directe vergelijking tussen een (hoofd)stad van ruim 450.000 huishoudens en de gemeente Barendrecht met net 19.000 brievenbussen. Daarnaast heeft de rechter eerder vastgesteld dat een periode van 20 maanden voor Amsterdam voldoende is, niet dat het het minimum vereiste is.

In Barendrecht zit er tussen het besluit en de invoering een kleine 9 maanden tijd. De bedrijven zelf stellen dat ze nu ‘maar’ 3 maanden de tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe systeem: “Een overgangstermijn van ongeveer drie maanden gerekend vanaf heden is evident onvoldoende. Daarmee zou uw gemeente onrechtmatig handelen jegens de branche. Uw gemeente zou door een dergelijke korte overgangstermijn aansprakelijk zijn voor alle schade die MailDB c.s. (folderbranchevereniging, red) daardoor lijden.

College

De bedrijven schrijven tevens: “Er moet voldoende tijd zitten tussen het doen van het voorstel en het aannemen daarvan en het aannemen van het voorstel en de daadwerkelijke invoering daarvan. Dat laatste is belangrijk omdat anders de branche niet de benodigde investeringen en inspanningen kan doen/verrichten voor het uitrollen van het opt-in-systeem. Ook het inlichten van de burgers kost de nodige tijd. Hetzelfde geldt voor de verspreiding van de JA/JA-stickers.

Het college wordt gevraagd binnen 7 dagen te reageren op de brief en uit te leggen of ze willen afzien van het systeem en/of de invoeringstermijn willen uitstellen. De gemeente heeft nog geen openbare reactie gepubliceerd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »