Afval loont stopt eind 2019 in Barendrecht, gemeente zet in op nascheiding

BARENDRECHT – In maart 2015 ging het project Afval loont van start in Barendrecht. Inwoners konden vanaf dat moment hun gescheiden afval inleveren en hiervoor een (kleine) vergoeding ontvangen.

De resultaten voor de gemeente vielen echter tegen: Het afvalscheidingspercentage is in Barendrecht momenteel zelfs zo laag dat we bij de slechts scorende gemeentes horen als het gaat om afval scheiden. Er blijft daardoor meer restafval over en dat kost meer geld om door de verbrandingsoven te halen.

Tegenvallende resultaten

Het college in een brief aan de gemeenteraad: “De gezamenlijke ambitie is om in 2020 tenminste 75% afval te scheiden, zoals plastic, metaal, drankkartons, glas, textiel, papier en GFT. De gemeente Barendrecht heeft momenteel een scheidingspercentage van slechts 42% en een totaal van 323kg restafval per inwoner per jaar” Afval loont had als doelstemming om 56% te scheiden, maar haalde dit percentage niet (bleef steken op 42%). Het college schrijft over de gevolgen hiervan: “De kosten voor de gemeenschap (dit betreft dus niet de kosten die ten laste komen van de afvalstoffenheffing) bedragen volgens de doorrekening die samen met Afval Loont is gedaan negatief € 212.908,- in tegenstelling tot de verwachtte positieve opbrengst van € 99.310,- over een periode van 4 jaar.

Daarnaast stelt het college dat de stijging in het scheidingspercentage niet volledig is toe te schrijven aan Afval loont: “In diezelfde periode nam de gemeente zelf het grootste deel van de inzameling van papier (OPK), textiel, en klein elektrisch voor haar rekening.

Voorstel voortzetting

Het college heeft eerder dit jaar een nieuw afvalinzamelingsplan aangekondigd. Inwoners krijgen containers voor GFT en papier. Het restafval in de ondergrondse containers wordt beperkt tot ongeveer 104 ‘klepbewegingen’ per jaar: wie meer restafval weggooit moet meer betalen, wie minder weg gooit krijgt geld terug. De gemeenteraad verzocht het college eerder dit jaar om te bekijken of Afval loont naast het nieuwe systeem kan blijven bestaan. Het college heeft inmiddels laten weten dat dit niet mogelijk is gebleken:

Afval loont heeft een voorstel bij de gemeente ingediend om het concept te laten bestaan en ‘de exploitatie volledig over te dragen aan de gemeente’. Dit zou de gemeente € 90.000 per jaar gaan kosten voor de dienstverlening en € 280.000 aan uitbetalingen voor de grondstoffen, medewerkers en overige exploitatiekosten. Daarnaast merkt de gemeente op dat er meer transporten moeten plaatsvinden om het gescheiden afval naar de verwerkingslocatie te brengen en is de boodschap (bron scheiding/nascheiding) tegenstrijdig met het nieuwe systeem.

Pilot stopzetten

De gemeente en Afval loont hebben de conclusie getrokken dat voortzetting van het project op deze wijze niet mogelijk is: “Afval Loont is gevraagd een businessplan voor te leggen dat niet kostenverhogend werkt en past binnen de nieuwe beleidskaders. Het gedeelde standpunt is dat dit echter niet mogelijk is en dat het voorstelkostenverhogend werkt voor de gemeente en niet past binnen de nieuwe beleidskaders en scheidingsdoelstellingen. Wij benadrukken dat Afval Loont een heel mooi initiatief is op het gebied van afvalscheiding, wanneer er in een gemeente geen inzamelstructuur aanwezig is. Wanneer de gemeente echter inwoners faciliteiten biedt om afval te scheiden aan huis (en daarbij service op grondstoffen verleent) dan zal de drempel om grondstoffen naar Afval Loont te brengen verder toenemen. In goed overleg met Afval Loont stopt hierdoor per 31 december 2019 de pilot.“, aldus het college.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »