Afvalcontainer weigeren kan met briefje aan de deur, alternatief voor woningen waar geen ruimte is voor container

BARENDRECHT – Op woensdag 9 oktober begint de gemeente met de uitgifte van afvalcontainers. Iedere laagbouw woning in Barendrecht krijgt dan één container voor GFT en één container voor papier/karton afval. Inwoners krijgen minimaal één week voor de levering een brief van de gemeente.

Wethouder Schaap over het nieuwe afvalinzamelingssysteem: “Als het gaat om afvalscheiding staat Barendrecht in de top 5 van de slechtst presterende gemeenten van Nederland. Wij móeten ons afval beter gaan scheiden. Dat kan niet zonder verandering en dat vraagt inspanning van ons allemaal. Om het afval scheiden voor inwoners zo makkelijk mogelijk te maken, biedt de gemeente daarom minicontainers aan voor GFT en papier/karton

Weigeren met briefje aan de deur

De wethouder heeft aangegeven dat inwoners die géén containers willen gebruiken voor de afvalinzameling dit kenbaar kunnen maken tijdens het afleveren van de containers. Eerder dit jaar werd een petitie met ruim 4.200 handtekeningen tegen de nieuwe afvalinzamelingsmethode aan de wethouder aangeboden.

De distributie van de containers is in handen van de NV BAR Afvalbeheer. Zij hebben de volgende mogelijkheid om de containers te weigeren:”Wordt een container direct bij het uitreiken geweigerd, dan maken wij hiervan aantekening. In de brief die elk huishouden in een laagbouwwoning ontvangt, staat een datum van aflevering van de containers. Als de bewoner op die dag niet thuis is en geen container(s) wil accepteren, is een kaart als bijlage aan deze brief toegevoegd. Op deze kaart staat dat de bewoners geen container voor GFT en/of papier wenst te accepteren. De kaart moet dan wel zichtbaar vanaf de straatkant opgehangen worden, zodat de medewerkers die de containers uitreiken, deze kaart kunnen zien. Bijvoorbeeld aan of naast de voordeur. Mocht een inwoner container(s) op voorhand weigeren, maar achteraf alsnog willen hebben, kan dat altijd, echter dan worden daar door de NV BAR Afvalbeheer kosten voor in rekening gebracht (kostendekkend).

Mocht je nog twijfelen over het wel/niet gebruiken van de containers: Na zes maanden wordt het nieuwe afvalinzamelingssysteem geëvalueerd en kan alsnog worden gekozen om de containers weg te laten halen.

Verplicht scheiden: Handtekening vereist

Als inwoner ben je wel verplicht je GFT en papier/karton afval op een andere manier gescheiden af te voeren (niet bij het restafval) als je de containers weigert. De wethouder heeft eerder aangegeven dat handhaving hiervan een topprioriteit zal worden voor de BOA’s ten tijde van de invoering van het nieuwe systeem. Wethouder Schaap: “Er wordt een handtekening gevraagd voor de weigering. Waarbij ook verklaard wordt dat het GFT en/of papier/karton op een andere wijze wordt aangeboden en niet in het restafval verdwijnt. (…) Wil men achteraf alsnog een container ontvangen, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Geen ruimte

De wethouder geeft tevens aan dat inwoners die geen ruimte hebben voor een container een alternatief aangeboden krijgen. NV BAR Afvalbeheer heeft hiervan zelf een analyse gemaakt en informeert de betreffende bewoners hierover per brief: “Waar dat echt niet kan of onmogelijk is, worden geen minicontainers uitgereikt. Voor deze situaties wordt een passende collectieve inzamelvoorziening geplaatst voor GFT en papier/karton.

Meer info: Bekijk hier de volledige brief van de wethouder waaruit bovenstaande informatie afkomstig is (PDF).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »